Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan underleverantören ersätta vår befintliga leverantör?

Hej!
Vi har ett pågående byggprojekt som är i projekteringsfasen där avtalet inte fullföljs med den upphandlande entreprenören. Vissa UE är mitt uppe i konsultarbete och det skulle vara förödande att byta ut dem mitt i projektet. ett utbyte av dessa projektörer skulle både försena projektet och öka dess kostnader. Skulle ni tolka det som att det faller inom ramen för 6 kap 15 eller 18 §§ och därmed är okay att göra en direktupphandling på dessa projektörer?

Kommentarer

 • Hej Björn,

  Jag har svårt att se varför undantagsbestämmelsen 6 kap. 15 § LOU eventuellt skulle vara tillämplig i ert fall. Utifrån din beskrivning verkar det inte råda synnerlig brådska. För mer information om synnerlig brådska och när undantaget kan vara tillämpbart rekommenderar jag att du läser mer på vår webbplats.

  En av förutsättningarna för att tillämpa undantagsbestämmelsen 6 kap. 18 § LOU är att arbetena tilldelas samma leverantör (se punkten 2). En underentreprenör är inte ”samma leverantör” vilket innebär att bestämmelsen inte är tillämplig i ert fall. Det framgår även att det i samband med den ursprungliga upphandlingen har angetts att det nu avsedda förfarandet (förhandlat förfarande utan föregående annonsering) kunde komma att användas (se punkten 6) för att undantaget ska vara tillämpligt.

  Ett alternativ ni kan utreda vidare är om det är möjligt att byta leverantören i det upphandlande kontraktet enligt 17 kap. 13 § tredje stycket LOU. Där framgår att en underleverantör till leverantören utan en ny upphandling får inträda i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören.

  Du kan läsa mer om bestämmelserna om ändringar av kontrakt och ramavtal i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen.

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.