Till senaste kommentaren

Ny direktupphandlingsgräns för sociala tjänster och andra särskilda tjänster?

Kan ni bringa klarhet i vilka effekter på direktupphandlingsgränsen som de klubbade förslagen från "Välfärdsutredningen" (prop. 2017/18:158) får?

Vad jag har förstått är huvudregeln i ändringen att upphandlande myndigheter som avser upphandla t.ex. välfärdstjänster under tröskelvärdet på ca 7 mnkr ska annonsera upphandlingen, men att annonsering inte behövs om värdet understiger 28 % av tröskelvärdet, det vill säga cirka 2 mnkr. Detta skulle innebära att direktupphandlingsgränsen för sociala och särskilda tjänster de facto ligger på ca 2 mnkr, från och med 2019-01-01. Stämmer det?

Kommentarer

 • Hej Ola,

  Det är inte helt korrekt uppfattat. Det förslag som röstades igenom i riksdagen (prop. 2017/18:158) omfattar endast vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster. De tjänster som Välfärdsutredningen tittade på kallas av vissa för ”Välfärdstjänster”. Det betyder alltså att den nya direktupphandlingsgränsen på drygt 2 miljoner kronor inte avser samtliga tjänster som definieras som sociala tjänster och andra särskilda tjänster i bilaga 2 i LOU och LUF. De välfärdstjänster som kommer att omfattas av de nya reglerna (och därigenom den nya direktupphandlingsgränsen) kommer att finnas i en ny bilaga i LOU, bilaga 2 a (prop. 2017/18:158 s. 247). Notera också att det inte sker någon ändring i LUF.

  Det ska dock nämnas att den så kallade förenklingsutredningen (SOU 2018:44) har föreslagit att direktupphandlingsgränsen ska tas bort för upphandlingar av samtliga sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Förslaget är alltså att direktupphandling ska få användas om upphandlingen understiger tröskelvärdet som gäller för dessa tjänster enligt LOU och LUF. Notera dock att utredningen inte har resulterat i ett lagförslag till riksdagen. Hur det kommande lagförslaget kommer att se ut återstår att se.

  Läs mer
  Läs mer om Upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 28 juni 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Tack Mattias för svaret. Det har talats mycket litet om denna höjning, som ändå är rätt drastisk.

  När jag läser i bilaga 2 a i prop. 2017/18:158 framgår det att bl.a. vuxenutbildning räknas till välfärdstjänster, och att direktupphandlingsgränsen för vuxenutbildning därmed kommer att höjas till ca 2 mnkr från och med 2019-01-01. Kan du bekräfta att denna tolkning stämmer?

  Tack på förhand.

  Med vänlig hälsning
  Ola
 • Hej,

  enligt den nya bilagan 2 a (prop. 2017/18:158) ingår bland annat CPV-koderna från 80000000-4 (Undervisning och utbildning) till 80660000-8.

  Det innefattar exempelvis  CPV-kod 80400000-8 Vuxen- och annan undervisning och CPV-kod 80430000-7 Vuxenundervisning på universitetsnivå.

  För dessa tjänster kommer direktupphandlingsgränsen höjas till cirka 1,9 miljoner kronor från årsskiftet.

  Hälsningar
  Nina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.