Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Möjligt att direktupphandla från en ideell förening?

Jag företräder en ideell förening som befinner sig samtal med en kommun. Kommunen vill upphandla vissa tjänster till ett värde som ligger under direktupphandlingsgränsen. Kommunen menar att det inte är möjligt att direktupphandla tjänster från en ideell förening och att föreningen måste starta ett aktiebolag för att direktupphandling ev. ska kunna ske. Jag kan inte finna något stöd härför. Vad gäller? Kan en kommun direktupphandla från en ideell förening (givet att kommunens riktlinjer för direktupphandling inte föranleder annat och köpet dokumenteras)?

Kommentarer

 • Hej Vilhelm,

  En upphandlande myndighet har stor frihet att välja vilken leverantör den väljer att anlita i en direktupphandling, eftersom det inte finns något krav på konkurrensutsättning. Det finns inga hinder i LOU mot att en upphandlande myndighet (exempelvis en kommun) genomför en direktupphandling där leverantören som tilldelas är en ideell förening. Har en leverantör bjudits in och lämnat anbud i en direktupphandling får den inte uteslutas från att delta i en upphandlingen endast på grund av krav att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person. Detta eftersom krav och villkor måste hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Det kan tilläggas att om det är en grupp av leverantörer som gemensamt vill delta i en upphandling får en upphandlande myndighet begära en sådan grupp har viss juridisk form om gruppen blir tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt. Så verkar inte vara fallet i det beskrivna exemplet.

  Läs mer
  För ytterligare information om direktupphandling, se inlägget Direktupphandling med kommuner och vår webbplats.

  Källhänvisningar 
  4 kap. 4–5 §§ LOU (via 19 kap. 2 § LOU) – rätten att få delta i en upphandling.

  Uppdaterad: den 27 juni 2019


  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.