Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur många direktupphandlingar får en upphandlande myndighet göra under en viss period?

Hej!
Försöker få klarhet i hur många direktupphandlingar en myndighet får göra under en viss period och till vilket totalvärde utan att göra en upphandling enligt LOU? Dvs kan en myndighet göra återkommande regelbundna inköp av produkt X gång efter gång även om det totala värdet överstiger både 100 tkr/år och även till exempel 600 tkr för 4 år? Är det inte så att myndigheten måste räkna ihop summan av alla dessa inköp under till exempel en 4-års period. Man kan ju annars komma runt alla avtalsupphandlingar tämligen enkelt annars? I detta fall främst kommunala bolag samt landsting.

Kommentarer

 • Hej Staffan!

  Det finns ingen begränsning i hur många direktupphandlingar en myndighet får göra under en viss period. Vid beräkningen av en direktupphandlings värde ska myndigheten dock beakta direktupphandlingar av samma slag gjorde under räkenskapsåret. En direktupphandling är därmed tillåten förutsatt att alla direktupphandlingar av samma slag under ett och samma räkenskapsår understiger direktupphandlingsgränsen. Aktuell direktupphandlingsgräns hittar du på vår webbplats.

  Till exempel en upphandling avseende ett kontrakt som löper under fyra år med ett uppskattat värde om 600 000 kronor överstiger direktupphandlingsgränsen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Det finns i sig inget absolut hinder mot att dela upp kontrakt i mindre perioder eller i delkontrakt, även om det kan leda till att det totala värdet av kontraktet understiger direktupphandlingsgränsen. Det är dock inte tillåtet att dela upp kontraktet i syfte att komma under direktupphandlingsgränsen. Kan den upphandlande myndigheten visa att det av andra skäl är motiverat att dela upp kontraktet är det däremot möjligt att göra det.

  Källhänvisningar
  19 kap. 8 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå LOU.

  Uppdaterad: den 9 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.