Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är det tillåtet att direktupphandla från ett företag som har bolagsformen enskild firma?

Kan jag som enskild firma ha direktupphandling med en kommun (upp till 587´)?

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Upphandlingslagstiftningen innehåller inga bestämmelser som reglerar vilken bolagsform en leverantör ska ha för att kunna delta i en offentlig upphandling. Tvärtom framgår det av definitionen i lagen om offentlig upphandling (LOU) att med en leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Något hinder för den upphandlande myndigheten att direktupphandla av en leverantör på grund av att denna har bolagsformen enskild firma finns följaktligen inte.

  Vad är en direktupphandling?
  En leverantör kan inte själv bestämma att en myndighet ska genomföra sin direktupphandling hos just denne leverantör. Det är den upphandlande myndigheten som självständigt beslutar om det finns ett behov av att genomföra ett inköp och därefter om inköpet i så fall omfattas av möjligheten att genomföra en direktupphandling.

  En direktupphandling är enkelt uttryckt ett upphandlingsförfarande som den upphandlande myndigheten får användas sig av när exempelvis värdet av upphandlingen inte överstiger direktupphandlingsgränsen.

  Vid beräkningen av upphandlingens värde ska myndigheten räkna samman alla direktupphandlingar av samma slag som är gjorda under räkenskapsåret. Detta innebär att om det sammanlagda värdet överstiger direktupphandlingsgränsen så är det inte längre möjligt att, under samma räkenskapsår, genomföra direktupphandling av produkter eller tjänster av samma slag. Detta trots att det enskilda köpet är av mindre värde.

  Till skillnad från andra upphandlingsförfarande så gäller inte några särskilda förfaranderegler kring exempelvis annonsering, tidsfrister samt hur upphandlingen ska och får utformas. En direktupphandling kan därför, i sin enklaste form, vara att myndigheten kontaktar en leverantör och kommer överens med denne om leverans. Även vid direktupphandling gäller emellertid att de grundläggande upphandlingsprinciperna ska iakttas. För att läsa mer om principernas betydelse vid direktupphandling generellt sett, se Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2018 ref. 60.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av leverantör
  • 19 kap. 8 § LOU – beräkning av värdet för en direktupphandling
  • 19 kap. 3 § LOU – förutsättningar för att använda sig av en direktupphandling.
  Uppdaterad: den 24 juli 2019

  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.