Till senaste kommentaren

Jag vill bli leverantör, vad gäller vid direktupphandling?

Hej!

Jag har ett AB som endast har 1 anställd som arbetar i företaget. Vi ska hyra ut en sjuksköterska till landsting. Vi har inget avtal genom offentliga upphandlingar.

Vad jag då tror så har vi inte möjlighet att tillgodose de behov/krav som beställaren/upphandlaren dels då vi är så få anställda. Det är inte heller våran inriktning i företaget att bli fler, till att börja med. Upphandlingarna som redan skett i landstingen pågår under kanske 2 år till och således kan inte vi ta del av det ändå.

Vad gäller för direktupphandling?
Får vi sluta direkta avtal med i detta fallet landsting? Säg t.ex. att landsting har avtal med bemanningsföretag som inte kan leverera enligt avtalet.

Om vi sluter ett avtal om ett specifikt uppdrag med landstinget, t.ex. att den anställda ska arbeta på en speciell avdelning på ett sjukhus under 12 månader.

Var går då gränsen för landstinget om de ska sluta ett avtal med oss?

Från konkurrensverket:
"Direktupphandlingsgränsen är 586 907 kr 2018 (534 890 kr 2017), samma för alla myndigheter och oavsett vad som ska upphandlas. För köp av varor och tjänster är tröskelvärdet för statliga myndigheter 1 365 782 kr 2018 (1 233 941 kr 2017)  kr och för övriga upphandlande myndigheter 2 096 097 kr 2018 (1 910 323 kr 2017). Övriga upphandlande myndigheter är till exempel kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar och stiftelser."
 • Gäller detta per avtal vi skriver med just landstinget eller sjukhuset eller avdelningen i fråga? Kan man skriva ett avtal med en avdelning och sen skriva ett avtal med en annan avdelning?
"Räkna ihop alla direktupphandlingar av samma slag under räkenskapsåret när du beräknar beloppsgränsen”
 • Gäller detta alltså ALLA direktupphandlingar landstinget har haft under ett år som är av samma slag? T.ex. landstinget har hyrt in två bemanningssjuksköterska till en avdelning under två sjukskrivningar, och sen även hyrt in en bemanningssjuksköterska till en annan avdelning för personalbrist? 
 • Gäller denna gräns med ALLA de har gjort direktupphandlingar med eller gäller det per ”uppdragstagare"?
Direktupphandling får ske om summan för tjänsten inte överstiger 586 907 kr (2018). Om summan för tjänsten överstiger 586 907 kr men understiger tröskelvärdet om 2 096 097 (2018) kr kan ett förenklat förfarande ske, men även en direktupphandling.

Om jag förstå det rätt.

Helt enkelt, får mitt bolag hyra ut en sjuksköterska till ett landsting där kostnaden är över 586 907 kr och under 2 096 097 kr utan att ha upphandlat något avtal?

Kommentarer

 • Hej,

  Tillägg den 2 januari 2020: Notera att beloppen i frågan ovan är inaktuella. Aktuella tröskelvärden och direktupphandlingsgränser finns på vår webbplats.

  Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

  Din första fråga, om en upphandlande myndighet får direktupphandla då ingen befintlig leverantör kan leverera i enlighet med ett avtal, har tidigare besvarats i inlägget Får man direktupphandla när behov inte kan mötas av upphandlade ramavtal? i vår Frågeportal.

  Vid en bedömning om ett kontrakts värde överstiger direktupphandlingsgränsen måste myndigheten beakta direktupphandlingar gjorda av hela den upphandlande myndigheten. Det är därför viktigt att den upphandlande myndigheten har koll på upphandlingar som görs inom dess olika enheter, förutsatt att den består av sådana. Du kan läsa mer om separata operativa enheter i inlägget Vad innebär separat operativ enhet?.

  Direktupphandlingsgränsen avser alla direktupphandlingar (det vill säga alla avtal som upphandlas genom direktupphandling) av samma slag under räkenskapsåret gjorda av, som utgångspunkt, hela den upphandlande myndigheten. Beräkningen görs inte per uppdragstagare utan omfattar alla direktupphandlingar av samma slag.

  Avslutningsvis är det upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om det är möjligt att direktupphandla de tjänster en leverantör erbjuder. Leverantören kan inte påverka denna bedömning.

  Läs mer
  Läs gärna mer om vad som gäller vid direktupphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195 s. 1142 – vid en bedömning om ett kontrakts värde överstiger direktupphandlingsgränsen måste enheten beakta direktupphandlingar gjorda av hela den upphandlande myndigheten.

  Uppdaterad: den 17 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.