Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad gäller vid direktupphandling?

Hej!

Jag har en fråga gällande direktupphandling med kommuner. Som jag förstått det så ligger direktupphandlingsgränsen för i år på 586 907 kr. Innebär detta att man kan sälja en tjänst med ett värde under det beloppet till en kommun utan att de behöver gå ut med en förfrågan? Eller vad är det som egentligen gäller?

Hälsningar Cornelia
Cornelia Hartman Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Cornelia,

  Direktupphandling kan användas i tre situationer:
  • om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen,
  • i vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering, eller
  • om det finns synnerliga skäl.
  Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras, till exempel om annonsering, konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Däremot ska de upphandlande myndigheterna och enheterna alltid utgå från de upphandlingsrättsliga principerna: principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Den upphandlande myndigheten, kommunen i ditt exempel, har då en stor frihet att välja hur upphandlingen ska gå till. Den upphandlande myndigheten kan till exempel välja att vända sig direkt till en leverantör eller gå ut med en annons där kommunen anger sitt behov.

  Direktupphandlingsgränsen är, precis som du skriver, 586 907 kronor. Den upphandlande myndigheten kan genomföra direktupphandlingar så länge upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Vid denna beräkning så ska den upphandlande myndigheten räkna samman alla direktupphandlingar av samma slag som är gjorda under det senaste räkenskapsåret.

  Den upphandlande myndigheten måste även följa de interna riktlinjer för direktupphandling som finns på myndigheten.

  Sammanfattningsvis har den upphandlande myndigheten en relativt långtgående frihet att utforma sin upphandling efter det egna behovet om någon förutsättning för direktupphandling är uppfylld.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om direktupphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 7 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när direktupphandling vår användas
  • 19 kap. 8 § tredje stycket LOU – beräkna värdet av en upphandling under tröskelvärdet
  • 19 kap. 7 § tredje stycket LOU – riktlinjer för direktupphandling.
  Uppdaterad: den 17 juni 2019

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.