Vad gäller vid direktupphandling?

Hej!

Jag har en fråga gällande direktupphandling med kommuner. Som jag förstått det så ligger direktupphandlingsgränsen för i år på 586 907 kr. Innebär detta att man kan sälja en tjänst med ett värde under det beloppet till en kommun utan att de behöver gå ut med en förfrågan? Eller vad är det som egentligen gäller?

Hälsningar Cornelia
Cornelia Hartman Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Cornelia,

  Direktupphandling kan användas i tre situationer:
  • om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen
  • i vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering
  • om det finns synnerliga skäl.
  En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Det finns alltså inga bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Detta innebär att en upphandlande myndigheten har en stor frihet att välja hur en direktupphandling ska gå till. En direktupphandling i sin enklaste form kan vara att upphandlande myndighet tar kontakt med en leverantör och kommer överens med denne om uppdraget. Däremot ska de upphandlande myndigheterna och enheterna alltid utgå från de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Direktupphandlingsgränsen är, precis som du skriver, 586 907 kronor. Den upphandlande myndigheten kan genomföra direktupphandlingar så länge upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen. I en beräkning av värdet av en direktupphandling ska den upphandlande myndigheten inte enbart räkna med det aktuella köpet, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret.

  Den upphandlande myndigheten måste även följa den upphandlande myndighetens interna riktlinjer för direktupphandling.

  Sammanfattningsvis har den upphandlande myndigheten en relativt långtgående frihet att utforma sin upphandling efter det egna behovet om någon förutsättning för direktupphandling är uppfylld.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om direktupphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 7 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när direktupphandling vår användas
  • 19 kap. 8 § tredje stycket LOU – beräkna värdet av en upphandling under tröskelvärdet
  • 19 kap. 7 § tredje stycket LOU – riktlinjer för direktupphandling.
  Uppdaterad: den 24 september 2019

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.