Vad gäller vid direktupphandling?

Hej!

Jag har en fråga gällande direktupphandling med kommuner. Innebär direktupphandlingsgränsen att man kan sälja en tjänst med ett värde under det gränsbeloppet till en kommun utan att de behöver gå ut med en förfrågan? Eller vad är det som egentligen gäller?

Hälsningar Cornelia
Cornelia Hartman Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Cornelia,

  När är det tillåtet att direktupphandla?
  Direktupphandling kan användas i tre situationer:
  • om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen
  • om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda, eller
  • om det finns synnerliga skäl.
  Vid beräkningen av om värdet av en upphandling understiger direktupphandlingsgränsen ska den upphandlande myndigheten inte enbart räkna med värdet av det aktuella köpet, utan även andra direktupphandlingar av samma slag som myndigheten genomfört under räkenskapsåret.

  Hur fungerar en direktupphandling?
  En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Det finns alltså inga bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande. Detta innebär att den upphandlande myndigheten har stor frihet att själv välja hur en direktupphandling ska genomföras.

  En direktupphandling kan i sin enklaste form vara att en upphandlande myndighet tar kontakt med en leverantör och kommer överens med denne om uppdraget. Även om det inte finns några formkrav för hur en direktupphandling ska gå till ska den upphandlande myndigheten ändå följa de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Vilken betydelse de grundläggande upphandlingsprinciperna får vid en direktupphandling framgår varken av lagen eller dess förarbeten. De grundläggande upphandlingsprinciperna kan dock få större praktisk betydelse när myndigheten väljer att vända sig till flera leverantörer genom exempelvis annonsering, än vid en upphandling där kontakt tas med endast en leverantör.

  Sammanfattningsvis har upphandlande myndigheter en relativt långtgående frihet att utforma och genomföra direktupphandlingar efter det egna behovet om någon av förutsättningarna för direktupphandling är uppfylld.

  Läs mer
  • om Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2018 ref. 60 de grundläggande upphandlingsprincipernas betydelse vid direktupphandling
  • mer om direktupphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 7 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förutsättningarna för när direktupphandling får användas
  • 19 kap. 8 § tredje stycket LOU – beräkna värdet av en upphandling under tröskelvärdet
  • 19 kap. 7 § tredje stycket LOU – upphandlande myndighet ska besluta riktlinjer för direktupphandling.
  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.