Till senaste kommentaren

Direktupphandlingsgränsen - är det exklusive eller inklusive moms?

Hej!

Min fråga gäller direktupphandling. Är summan för för direktupphandlingsgränsen exklusive eller inklusive moms?

Vänligen Annika

Kommentarer

 • Hej Annika,

  Kontraktsvärdet ska beräknas exklusive mervärdesskatt när man bedömer om ett kontrakt överstiger direktupphandlingsgränsen.

  Läs mer
  Gränsen för direktupphandling skiljer sig åt beroende på vilken upphandlingslag som är tillämplig. Du hittar direktupphandlingsgränserna på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beräkningen av värdet ska ske exklusive moms.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Hur räknas inköpsvärdet för personbilar där vi inte får lyfta momsen? Ska vi räkna inköpsvärdet exklusive eller inklusive moms när vi jämför med direktupphandlingsgränsen?
  Karin S
 • Hej Karin,

  Värdet ska beräknas exklusive mervärdesskatt även i sådana fall. Anledningen till det är att bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) inte tar hänsyn till om den upphandlande myndigheten har eventuell avdragsrätt för moms eller inte.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Hej!
  Vi fick frågan om vårt pris är inklusive moms eller inte. För upphandlingen tillämpas (förenklat förfarande) enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

  Vad gäller om det inte är angivet i af delen. ska priser värderas med moms eller utan
  Sebastian Bylund
 • Hej Sebastian,

  Upphandlingslagstiftningen reglerar endast att de värden som den upphandlande myndigheten har att förhålla sig till, för att bestämma vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas för upphandlingen ska bestämmas exklusive mervärdesskatt (moms). Någon liknande reglering för de priser som lämnas i anbuden finns inte utan det är den upphandlande myndigheten som själv beslutar om de priser som lämnas ska inkludera moms eller inte. Om upphandlingsdokumenten inte reglerar hur priserna ska lämnas så har leverantören möjlighet att begära ett förtydligande under anbudstiden, förslagsvis via frågor och svars-funktionen i upphandlingsverktyget.

  Som vi uppfattar din fråga så reglerar inte upphandlingsdokumenten i den aktuella upphandlingen denna fråga och något förtydligande från någon leverantör har inte heller begärts. Vidare förstår vi det som att anbudstiden redan löpt ut och ni har lämnat ett anbud där det inte framgår om priserna ni har lämnat är inklusive moms eller inte. Eftersom det inte står reglerat i upphandlingsdokumenten och inte heller framgår av ert anbud så har den upphandlande myndigheten möjlighet att begära ett förtydligande. Detta för att säkerställa att utvärderingen av inkomna anbud sker på samma grunder och leder till att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kan tilldelas kontraktet.

  Om den upphandlande myndigheten väljer att utvärdera anbuden inklusive eller exklusive moms har egentligen ingen betydelse utan det viktiga är att samtliga anbud utvärderas på samma sätt, detta följer av den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling. Det är därför viktigt att ni i ert svar på den begärda förtydligandet anger om de priser som ni har lämnat i anbudet är inklusive eller exklusive moms.

  Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – värdet av en upphandling ska bestämmas exklusive mervärdesskatt
  • prop. 2015/16:195 s. 986–987 – att värdet av en upphandling ska bestämmas exklusive mervärdesskatt är en grundregel för beräkning av värdet av en upphandling
  • 4 kap. 9 § LOU – möjlighet att begära rättelse av fel, förtydligande och komplettering.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.