Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad innebär "central upphandlande myndighet"?

Hej,
Av LOU 19 kap. 7 § andra stycket framgår "Direktupphandling får användas om upphandlingsvärde uppgår till högst 28% av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § och som gäller för en upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande myndighet vid upphandling av varor och tjänster".

Fråga: Vilken typ av upphandlande myndigheter avser definitionen "central upphandlande myndighet"? Inköpscentral?

Kommentarer

 • Hej Daniel,

  Med central upphandlande myndighet avses en statlig myndighet och en sådan upphandlande myndighet som anges i bilaga I till LOU-direktivet, se sida 120–129.

  En central upphandlande myndighet är alltså inte samma sak som en inköpscentral. En central upphandlande myndighet skulle dock kunna agera inköpscentral. För ytterligare information om inköpscentraler, se vår webbplats.

  Källhänvisningar
  1 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av central upphandlande myndighet.

  Uppdaterad: den 9 augusti 2019 

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.