Till senaste kommentaren

Är det möjligt att förhandla inom ramen för ett DIS om det vinnande priset är för högt?

Hej. Vi har en DIS där vi nu gjort ett avrop. Svaren vi har fått är alldeles för dyra. Hur gör vi nu?
Kan vi förhandla med de vi fått svar från i avropet?
Kan vi övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering?
Hittar inga konkreta svar i någon av dessa frågor - men vilka analogier vågar jag dra och nyttja?

Kommentarer

 • Hej Johanna,

  Det förfarande som används vid upphandling som genomförs inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem är ett selektivt förfarande och det är därmed som utgångspunkt inte tillåtet att förhandla vid upphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem. Däremot finns det inget hinder mot att övergå till ett förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering om förutsättningarna för det är uppfyllda.

  Läs mer
  Läs mer om vilka förutsättningar som krävs och hur man praktiskt går tillväga för att övergå till ett förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering i inläggen Hur går man över till förhandlat förfarande med föregående annonsering? och Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 6 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas om det i ett öppet eller selektivt endast har lämnats anbud som är ogiltiga eller inte acceptabla
  • 6 kap. 16 § LOU – en upphandlande myndighet får i vissa fall avstå från att annonsera upphandlingen på nytt när endast ogiltiga eller oacceptabla anbud har lämnats om den i förhandlingen endast bjuder in anbudsgivare som uppfyller de förutsättningar som anges i paragrafen
  • 6 kap. 12 § LOU – ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.