Till senaste kommentaren

Är det tillåtet att genomföra intervjuer i ett dynamiskt inköpssystem?

Hej,
Jag funderar över DIS i samband med konsultavtal, står det fritt att intervjua i utvärdering samt att ange takpriser i förfrågan?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Åsa,

  Intervju i samband med utvärdering
  Såvitt vi känner till har det inte blivit prövat i domstol om det är möjligt att genomföra en intervju i samband med utvärderingen inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem. Rättsläget för om det är möjligt får därför betraktas som oklar.

  Ett dynamiskt inköpssystem ska driva som en helt elektronisk process vilket bland annat innebär att all kommunikation inom ramen för det dynamiska inköpssystemet ska ske med elektroniska medel. Det finns utöver det inga särskilda bestämmelser om elektronisk kommunikation vid dynamiska inköpssystem i kapitlet om dynamiska inköpssystem i lagen om offentlig upphandling (LOU). Varken LOU-direktivet eller förarbetena ger någon närmare vägledning till vad detta innebär i samband med en utvärdering för enskilda kontrakt som ska tilldelas inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

  I LOU-direktivet framgår dock vilka bestämmelser om elektronisk kommunikation som är tillämpliga i ett dynamiskt inköpssystem. Det undantag från elektronisk kommunikation, exempelvis vad gäller muntlig kommunikation, som finns i samband med andra upphandlingsförfarande finns inte uppräknat bland dessa bestämmelser.

  Oavsett om det är tillåtet eller inte så finns det ingen skyldighet för en upphandlande myndighet att behandla eller utvärdera anbud elektroniskt. Det innebär att en intervju är tillåten om intervjun uppfyller bestämmelserna om elektronisk kommunikation. En möjlighet skulle därför kunna vara att den upphandlande myndigheten skriver ned sina intervjufrågor och begär att anbudsgivarna ska besvara dessa i samband med anbudsinlämning. Exempelvis kan intervjusvaren vara skriftliga eller i form av inspelade muntliga meddelanden.

  Takpris i samband med en inbjudan att lämna anbud
  Det är tillåtet att ange ett takpris vid inbjudan att lämna anbud, det vill säga den budget som den upphandlande myndigheten har beslutet ska gälla för upphandlingen. En upphandlande myndighet har rätt att förkasta ett anbud som överskrider myndighetens beslutade och dokumenterade budget. Läs mer om takpriser i inlägget Kan en upphandlande myndighet använda takpris? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • artikel 34 punkt 1 i LOU-direktivet – ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som en helt elektronisk process
  • artikel 34 punkt 3 i LOU-direktivet – bestämmelse om hur kommunikationen får genomföras i ett dynamiskt inköpssystem
  • prop. 2015/16:195 s. 560 och 654 – varför bestämmelserna om elektronisk kommunikation vid dynamiska inköpssystem i LOU-direktivet inte återges i kapitlet om dynamiska inköpssystem i lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • prop. 2015/16:195 s. 662–663 – vad som menas med muntlig kommunikation
  • prop. 2015/16:195 s. 654 – det finns ingen skyldighet att behandla eller utvärdera anbud elektroniskt.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.