Till senaste kommentaren

Diskriminering av utländsk anbudsgivare som gett anbud på svenska men språkkrav inte anses uppfyllt

Hur bör anbudsgivare besvara beställares förkastande av anbud på grund av icke uppfyllande av språkkrav på information av betydelse för utvärdering?
Caroline Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Caroline!

  Jag tror du måste utveckla din fråga något för att vi ska kunna lämna ett användbart svar - bland annat vad det är för "information" som har lämnats i upphandlingen.

  Är det frågan om en direktivstyrd upphandling så ska den upphandlande myndigheten enligt bilaga 5 del C till LOU-direktivet i annonsen ange "Det eller de språk som ska användas i anbud eller anbudsansökningar". Detta framgår även av standardformuläret för annonsering av upphandling. Kammarrätterna har vid flera tillfällen uttalat att såvida inte något annat framgår av upphandlingsdokumenten så bör samtliga handlingar som anbudsgivaren har lämnat in till den upphandlande myndigheten i upphandlingen omfattas av begreppet "anbud" (se till exempel Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7483-13 och Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 897-14).

  Genom HFD 2016 ref. 37 får det nog numera anses oförenligt med likabehandlingsprincipen att bortse från ett krav på att även sådana handlingar som ges in tillsammans med anbudet ska vara avfattade på anbudsspråket eller -språken i upphandlingen.

  Däremot följer vissa skyldigheter att godta vissa intyg som utfärdas av behöriga myndigheter i andra medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande.

  Uppdaterad: den 20 augusti 2019
  Henrik Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.