Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är det möjligt att dela upp ett dynamiskt inköpssystem (DIS) i kategorier?

Hej,

Jag undrar om det regleras någonstans huruvida man kan använda olika delar i ett och samma dynamiska inköpssystem.
Till exempel att man vid upphandling av konsulttjänster delar in systemet i regionala delar (eventuellt landsindelningar) och olika kompetensområden, inom ett övergripande kompetensområde, med samma uppdragsgivare.

Ansökande konsulter kan då ansöka inom den/de region-/er och de kompetensområden som de verkar inom.

Detta för att undvika fråga en konsult som enbart verkar inom Sverige och vice versa.

Kommentarer

  • Hej Tomas!

    Enligt reglerna i LOU får ett dynamiskt inköpssystem delas in i kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader. Dessa kategorier ska bestämmas objektivt med hänsyn till egenskaperna hos den upphandling som ska genomföras inom den berörda kategorin (8 kap. 2 § LOU).

    Det är därför möjligt att dela upp ett dynamiskt inköpssystem i olika kategorier om uppdelningen sker utifrån objektiva faktorer. Som exempel på sådana faktorer kan nämnas största tillåtna storlek på specifika kontrakt som ska tilldelas inom en kategori eller ett specifikt geografiskt område inom vilket specifika kontrakt ska fullgöras. Om ett dynamiskt inköpssystem delas in i kategorier bör den upphandlande myndigheten tillämpa urvalskriterier som är proportionella i förhållande till särdragen för den berörda kategorin (se prop. 2015/16:195 s. 558).

    Med vänliga hälsningar,
    Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.