Till senaste kommentaren

Går det att upprätta ett DIS avseende varierande byggentreprenader med höga värden?

Hej,
Är det förenligt med lagstiftningen att upprätta ett DIS omfattande entreprenader avseende varierande byggprojekt med värde från 2-3 miljoner upp till 500 miljoner?

Avropen/projekten är inte standardiserade på något sätt utan helt unika, allt från infrastruktur till husbyggnationer.

Tack på förhand!
//Ewa

Kommentarer

 • Hej Ewa,

  En upphandlande myndighet eller enhet får använda ett dynamiskt inköpssystem (kallas ibland DIS) för återkommande anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov.

  I Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) anges att dynamiskt inköpssystem får användas för köp av sådant som används frekvent och det anges i förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) att avsikten med dynamiskt inköpssystem verkar ha varit att det ska avse sådant som finns färdigproducerat eller som är av mer standardiserad karaktär. Ändå går det inte att i LOU utesluta att dynamiskt inköpssystem kan användas även för exempelvis mer komplicerade varor. Det avgörande är att upphandlingen rör något som det finns ett återkommande behov av att köpa in, finns allmänt tillgängligt på marknaden och har egenskaper som uppfyller organisationens behov.

  Om projekten anses standardiserade eller inte i detta fall, är inget Upphandlingsmyndigheten kan svara på. En bedömning måste göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

  Källhänvisningar
  • 8 kap. 1 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och prop. 2015/16:195 s. 556–557 – tillämpningsområdet för dynamiska inköpssystem
  • Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet).
  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.