Till senaste kommentaren

Behöver skäl för ändring av ett dynamiskt inköpssystems giltighetstid anges?

I 8 kap. 6 § LOU Ändring av giltighetstiden. Den upphandlande myndigheten ska anmäla ändringar av det dynamiska inköpssystemets giltighetstid till Europeiska kommissionen.

Är det korrekt uppfattat att inget skäl måste uppges för ändringar av giltighetstiden utan det är enbart anmälan som måste ske?
Jeanna Linton Wahlgren Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Jeanna,

  Mycket riktigt ska den upphandlande myndigheten anmäla ändringar ett dynamiskt inköpssystems (DIS) giltighetstid till Kommissionen. En upphandlande myndighet ska anmäla ändringar i giltighetstiden för ett dynamiskt inköpssystem genom att till TED skicka en annons med användande av det standardformulär som skickades när systemet inrättades. Någon skyldighet att informera om skälen till ändringen finns inte.

  En ändring som innebär att systemet avslutas ska däremot anmälas till TED genom en efterannons. Någon skyldighet att informera om skälen till avslutandet finns inte.

  Källhänvisningar
  8 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – Ändringar av ett dynamiskt inköpssystems giltighetstid och 6 § upphandlingsförordning (2016:1162).

  Uppdaterad: den 19 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Kan en upphandlande myndighet avsluta ett dynamiskt inköpssystem, även om giltighetstiden för systemet inte löpt ut? Det vill säga låta det upphöra i förtid?
  Carina
 • Hej Carina,

  Ja, det kan en upphandlande myndighet göra. Med ändring av giltighetstiden avses även avslutande av systemet.

  Källhänvisningar
  • 8 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – av bestämmelsen följer indirekt att en upphandlande myndighet kan avsluta ett pågående dynamiskt inköpssystem
  • prop. 2015/16:195 s. 1026 – med ändring av giltighetstiden avses även avslutande av systemet.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.