Till senaste kommentaren

Olika tilldelningskriterier i ett dynamiskt inköpssystem (DIS)

Hej,

Angående dynamiskt inköpssystem. Går det att ena gången utvärdera anbudet på lägst pris och nästa avrop utvärdera mervärden? Vi vill ha olika för olika behov men vet inte om det går.

Kommentarer

 • Hej Gustaf,

  Vid ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till den leverantör vars anbud är det mest ekonomiskt fördelaktiga baserat på de tilldelningskriterier som anges i annonsen om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse. Tilldelningskriterierna får preciseras i inbjudan att lämna anbud om den upphandlande myndigheten anser att det finns ett behov av det (se 8 kap. 12 § LOU).

  Under hela upphandlingsprocessen ska de grundläggande principerna beaktas. Till exempel innebär transparensprincipen att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Upphandlingsdokumentet måste därför vara förutsebart i den mån att det är klart och tydligt formulerat. EU-domstolen har uttalat att upphandlingsdokumentet ska vara utformat så att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka informationen på samma sätt (se bland annat mål C-19/00 SIAC Construction, punkt 42).

  En upphandlande myndighet får inte göra en prövning av anbuden utifrån andra kriterier än vad som framgår i upphandlingsdokumenten. Med hänsyn till likabehandlingsprincipen får inte en bedömning av anbuden göras på enbart skönsmässiga grunder. Frågan om det är möjligt att använda olika grunder för utvärdering i samma dynamiska inköpssystem har, såvitt vi vet, inte prövats av domstol. Som utgångspunkt ska den upphandlande myndigheten beakta de grundläggande principerna, men vad som gäller får avgöras av rättstillämpningen.

  För ytterligare information om möjligheterna att använda olika typer av tilldelningskriterier inom samma system, se inlägget Får en myndighet använda olika avropsmodeller och tilldelningskriterier i samma ramavtal?. I svaret under rubriken ”Allmänt om utvärdering och principen om öppenhet” finner du information kring din fråga.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus
 • En följdfråga till denna.

  Eftersom man inte är bunden av att använda dynamiska inköpssystem om jag förstått det rätt så borde det väl vara möjligt att starta två olika dynamiska inköpssystem. Ett med lägsta pris och ett med andra kriterier och sedan innan anskaffning välja vilket som används.

  Skulle det vara tillåtet ?
  Rickard
 • Hej Rickard,

  Det är möjligt att inrätta flera olika dynamiska inköpssystem för samma sak, men detta får inte innebära att den upphandlande myndigheten får välja leverantör på ett godtyckligt sätt (se inlägget som vi hänvisar till ovan).

  Vi ser inte riktigt poängen i att dela upp det på det sättet istället för att ha det i ett och samma dynamiska inköpssystem. En upphandlande myndighet kan i annonsen eller i inbjudan att bekräfta intresse ange tilldelningskriterier i form av priskriterier och kvalitetskriterier. I inbjudan att lämna anbud får myndigheten precisera tilldelningskriterierna. Framgår det tydligt när en viss typ av utvärderingsmodell kommer att tillämpas i en viss situation ser vi inga omedelbara hinder mot att utforma det dynamiska inköpssystemet på det sättet att det går att precisera att endast ett priskriterium ska gälla. Men som vi anger ovan, frågan om det är möjligt att använda olika grunder för utvärdering i samma dynamiska inköpssystem har, såvitt vi vet, inte prövats av domstol.


  Med vänlig hälsning,
  Rasmus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.