Till senaste kommentaren

Går det att ha elektronisk auktion vid förnyad konkurrensutsättning om det inte framgår av avtalet?

Hej,

Jag har en fundering som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.

Funderingen gäller i de fall man ska genomföra en förnyad konkurrensutsättning i från ett ramavtal och vill avsluta denna med elektronisk auktion.

Måste det finnas beskrivet i ramavtalet eller i upphandlingsdokument som annonserats i samband med upphandling av ramavtalet att förnyade konkurrensutsättningar inom ramavtalet kan komma att avslutas med e-auktion?

Ser ingenting i 7 kap. 9 § LOU som jag tolkar att det måste finnas beskrivet innan leverantörer inom ett ramavtal bjuds in att lämna anbud.

7 kap. 9 §
4.
 "den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till den anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt tilldelningskriterierna för ramavtalet."

Om vi i detta fall tänker oss att det i ramavtalet står att tilldelning i kommande förnyade konkurrensutsättningar kommer att ske enligt lägsta pris, men inte ytterligare beskrivet gällande e-auktion utgör detta då något hinder i er mening att tilldela ett kontrakt enligt lägst pris efter auktion?

Tack på förhand för svar.

Vänligen

Pontus

Kommentarer

 • Hej Pontus,

  Det är oklart om den upphandlande myndigheten behöver ange i upphandlingsdokumenten för upphandlingen av ramavtalet att elektronisk auktion kan komma att ske vid en förnyad konkurrensutsättning.

  Av lagen framgår det att om en elektronisk auktion kommer att användas så ska den upphandlande myndigheten ange det i annonsen om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse. Det kan vara så att lagstiftaren med dessa två alternativ inte syftar på en inbjudan att delta i en förnyad konkurrensutsättning. Vid en förnyad konkurrensutsättning sker ingen annonsering varför det första alternativet inte är aktuellt. Uttrycket inbjudan att bekräfta intresse används i lagen endast i sammanhang där en förhandsannons har använts som anbudsinfordran. I en förnyad konkurrensutsättning kan inte leverantören bekräfta sitt intresse. Om leverantören är intresserad av att delta i den förnyade konkurrensutsättningen lämnar den anbud. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

  Även om det skulle visa sig att möjligheten att använda en elektronisk auktion inte behöver anges i upphandlingsdokumenten för upphandlingen av ramavtalet bör noteras att leverantörerna vid en förnyad konkurrensutsättning ska bjudas in att lämna anbud enligt de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet. Med andra ord kan ramavtalets innehåll begränsa den upphandlande myndighetens möjlighet att använda elektronisk auktion vid en förnyad konkurrensutsättning.

  Ytterligare en omständighet som talar emot möjligheten att först i den förnyade konkurrensutsättningen informera om att det kommer att ske en elektronisk auktion är den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet. Principen innebär att en upphandlande myndighet ska agera på ett öppet sätt, exempelvis genom att inte hemlighålla uppgifter om upphandlingen. Det kan därför vara lämpligt att redan i upphandlingsdokumenten för upphandlingen av ramavtalet ange att elektronisk auktion kan komma att ske vid en förnyad konkurrensutsättning.

  Källhänvisningar
  • 8 kap. 18 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om en elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphandlande myndigheten ange det i annonsen om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse
  • 7 kap. 9 § LOU – förfarandet vid en förnyad konkurrensutsättning.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.