Till senaste kommentaren

Ska den nya lagen om e-fakturor till följd av offentlig upphandling tillämpas retroaktivt?

Hej! Innebär den nya lagen om e-faktura att även befintliga leverantörer, d v s redan tecknade avtal påverkas?
Jeanna Linton-Wahlgren Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Nej, redan tecknade avtal påverkas inte. Lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling trädde i kraft den 1 april 2019. Fakturor som utfärdas till följd av offentliga upphandlingar som påbörjats före den 1 april 2019 omfattas inte retroaktivt av lagen.

  Ett upphandlingsförfarande anses ha påbörjats när den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt genom att den upphandlande myndigheten eller enheten tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser. Den tidpunkt när en upphandling har påbörjats sammanfaller med tidpunkten för när en upphandlande myndighets beslut kan bli föremål för överprövning, se HFD 2013 ref. 31. Av EU-domstolens dom C-26/03 Stadt Halle framgår att denna tidpunkt inträffar när det stadium har passerats då rent interna överväganden och förberedelser görs inom en myndighet inför en upphandling.

  Källhänvisningar
  • lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (e-fakturalagen) - övergångsbestämmelser
  • prop. 2015/16:195 s. 918 - när ett upphandlingsförfarande anses ha påbörjats.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.