Effekter av kriteriebiblioteket

Hej

Har ni siffror som visar att kriteriebiblioteket bidrar till en ökning av antal upphandlare som ställer miljökrav eller antal miljökrav som ställs i offentlig upphandling eller liknande?

Kommentarer

  • Hej!
    Tack för din fråga. Detta är en av de saker vi kommer att följa upp inom ramen för vårt arbete med den nationella upphandlingsstrategin. Hösten 2016 gjorde vi en nollmätning som du kan läsa mer om i Trendens nr 1. Nollmätningen visade att upphandlingschefer på en skala mellan 1-5, i snitt svarade 3,1 på frågan i vilken grad de använder våra kriterier i upphandling. Nollmätningen kommer att följas upp för att se utvecklingen för målen i den nationella upphandlingsstrategin.

    Naturvårdsverket gör årligen uppföljningar av myndigheternas miljöledningsarbete där man också frågar om miljökrav i upphandlingar. Det sammanlagda värdet på upphandlingar med miljökrav ökar, men i vilken mån vårt kriteriebibliotek bidrar till det framgår inte där.
    Joakim Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.