Till senaste kommentaren

Kommer det bli obligatorisk efterannonsering av direktupphandlingar?

Hej,

Regeringens proposition 2018/19:142 om statistik på upphandlingsområdet har antagits av riksdagen. Propositionen föreslår att 19 kap. 12 § LOU får följande lydelse:

"En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).
   Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och bilaga 2 a samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal. 
   En myndighet behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal."

Jag kan inte se att ändringsförslaget innehåller något undantag för direktupphandling eller någon kvalificering, t.ex. att 12 § endast gäller kontraktstilldelningar där en förhandsannons/anbudsinfordran/etc. har/ska publiceras.

Innebär förslaget att alla kontraktstilldelningar som omfattas av 19 kap. även ej annonserade direktupphandlingar, ska efterannonseras?

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.