Till senaste kommentaren

Hur länge ska en efterannons vara publicerad?

Hur länge måste en efterannons ligga ute?
Alexandra Westborg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Alexandra,

  Huvudsyftet med efterannonsering är att skapa insyn och transparens men även att kunna få bättre underlag för statistik, såsom exempelvis antalet upphandlingar över och under tröskelvärdet, antalet anbudsgivare per upphandling samt antalet avbrutna och överprövade upphandlingar. Syftet med efterannonseringen är alltså inte endast att informera om leverantörernas möjlighet att klaga på en upphandling, utan det främsta värdet för efterannonserna är att få en tillförlitlig källa att samla in statistik ifrån.

  Inom upphandlingsrätten finns det ingen angiven minimitid som en efterannons ska finnas publicerad. Det innebär att den upphandlande myndigheten har fullgjort sin skyldighet att efterannonsera när myndigheten har skickat iväg efterannonsen för publicering. Någon möjlighet för myndigheten att begränsa tiden för hur länge efterannonsen ska vara publicerad och tillgänglig finns till följd av detta inte.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om efterannonsering – en viktig del av upphandlingen på vår webbplats.

  Källhänvisningar 
  • prop. 2018/19:142 s. 19 – 20 – behovet av upphandlingsstatistik
  • prop. 2018/19:142 s. 25 – 26 – skälen för obligatorisk efterannonsering.
  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.