Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får jag frångå fastställd rangordning?

Om det finns ett ramavtal som har en rangordning med tre stycken leverantörer och man är missnöjd med den första leverantören. Är det möjligt att använda sig av egen referens och gå till nästa leverantör i rangordningen? Hur går detta till i så fall? Tack!

Kommentarer

 • Hej Ida!

  Jag är inte säker på att jag tolkat din fråga korrekt, du får gärna förtydliga om du upplever att jag missuppfattat något.

  Rangordning är en fastställd ordning för tilldelning av kontrakt enligt ramavtalets villkor. Den leverantör som har lämnat det bästa anbudet anges som nummer ett i listan och ska därför tilldelas kontrakt i första hand. Om leverantör nummer ett inte har möjlighet att leverera det som efterfrågas enligt de villkor som gäller enligt avtalet tillfrågas leverantör nummer två i ordningen och så vidare.

  En bedömning måste således göras utifrån villkoren i det aktuella avtalet för att det ska vara möjligt att avgöra ifall den leverantör som är rangordnad etta inte kan leverera enligt avtalet. Om så är fallet är det alltså därefter möjligt att tillfråga nästa leverantör i rangordningen.

  Se gärna även inlägget ​När får man flytta om i rangordningen?​​​.

  Uppdaterad: den 19 februari 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.