Till senaste kommentaren

Finns det alternativa sätt att utforma en egenförsäkran på?

Så här står det i en upphandling jag deltar i:

"Alternativ 1) Anbudsgivaren intygar att uteslutningsgrunder enligt 13 kap § 1 - 3 inte föreligger gällande brott, obetalda skatter, socialförsäkringsavgifter och missförhållanden i övrigt i fråga om en leverantörs verksamhet. (Egenförsäkran)."

Hur skriver jag en Egenförsäkran utan att skriva den genom ESPD?

Alt 2 är att bifoga en egenförsäkran genom ESPD, vilket jag alltså inte väljer.
Annika Renöfält-Grahn Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Vad en egenförsäkran har för syfte och hur den ska ges in till den upphandlande myndigheten framgår av 15 kap. 1-2 §§ LOU.

  "1 §
  En leverantör som lämnar ett anbud eller en anbudsansökan  får också lämna en egen försäkran om
  1. att det inte finns grund enligt 13 kap. 1-3 §§ för att  utesluta leverantören från att delta i upphandlingen,
  2. att leverantören uppfyller de krav som den upphandlande  myndigheten har ställt enligt 14 kap. 1-5 §§, och
  3. att leverantören uppfyller de kriterier som myndigheten i  förekommande fall ställt upp enligt 4 kap. 6 §.
  /.../
  En försäkran enligt första eller andra stycket ska lämnas i  det standardformulär som Europeiska kommissionen har  fastställt enligt artikel 59.2 i direktiv 2014/24/EU."


  "2 §
  Den upphandlande myndigheten ska preliminärt godta en  försäkran enligt 1 § som bevis för att leverantören inte ska  uteslutas och uppfyller de krav och kriterier som myndigheten  har ställt. /.../"


  Av bestämmelserna ovan framgår att en egenförsäkran ska lämnas i ett ESPD-formulär för att en upphandlande myndighet ska godta den som ett preliminärt bevis under leverantörsprövningen.

  Vad den upphandlande myndigheten avser med alternativ 1 kan jag inte svara på. Du måste kontakta den upphandlande myndigheten för att ta reda på detta.

  Robin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.