Till senaste kommentaren

Icke-inbjuden anbudsgivare lämnar anbud vid direktupphandling, vad gäller?

Hej,

Vi genomför en direktupphandling och har fått ett anbud från en icke inbjuden anbudsgivare (som dessutom inkommit för sent).

Är vi skyldiga att behandla anbudet jämlikt med andra anbudsgivare? Eller är det upp till oss att välja hur vi önskar hantera anbudet?

Med vänlig hälsning

Kommentarer

 • Hej Jonas,

  Som utgångspunkt behöver den upphandlande myndigheten inte bjuda in fler än endast en leverantör i en direktupphandling. Vid direktupphandlingar ska de grundläggande upphandlingsprinciperna iakttas. Av de grundläggande upphandlingsprinciperna följer inte en skyldighet att godta ett anbud från en icke-inbjuden leverantör i en direktupphandling.

  Av affärsmässiga skäl kan det dock vara lämpligt att konkurrensutsätta alla upphandlingar inklusive direktupphandlingar. En sådan konkurrensutsättning kan då vara att genomföra en prisjämförelse mellan leverantörers prislistor eller att begära in offerter.

  Om en myndighet inom ramen för en direktupphandling väljer att vända sig till flera tänkbara anbudsgivare och uppmanar dem att lämna anbud innan en sista anbudsdag är ramen för förfarandet utåt sett begränsad både avseende vilka anbudsgivare som finns och tidsfristen för att lämna anbud. Rättsläget får betraktas som oklart om en upphandlande myndighet får bjuda in ytterligare anbudsgivare i ett senare skede. Oavsett vad som gäller i den frågan kan det ifrågasättas om det skulle vara förenligt med likabehandlingsprincipen att bjuda in ytterligare anbudsgivare efter sista dag för anbud har passerat.

  Uppdaterad: den 24 september 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.