Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Icke-inbjuden anbudsgivare lämnar anbud vid direktupphandling, vad gäller?

Hej,

Vi genomför en direktupphandling och har fått ett anbud från en icke inbjuden anbudsgivare (som dessutom inkommit för sent).

Är vi skyldiga att behandla anbudet jämlikt med andra anbudsgivare? Eller är det upp till oss att välja hur vi önskar hantera anbudet?

Med vänlig hälsning

Kommentarer

 • Hej Jonas,

  En direktupphandling kan genomföras genom att myndigheten tar kontakt med endast en leverantör och avtal kan träffas formlöst. Även vid direktupphandlingar gäller emellertid enligt LOU som ett grundläggande krav att de allmänna principerna för upphandling ska iakttas. För att läsa mer om principernas betydelse vid direktupphandling generellt sett, se Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 3830–17.

  Av de grundläggande principerna följer inte en skyldighet att godta ett anbud från en icke-inbjuden leverantör i en direktupphandling.

  Om en myndighet inom ramen för en direktupphandling väljer att vända sig till flera tänkbara anbudsgivare och uppmanar dem att lämna anbud innan en sista anbudsdag är ramen för förfarandet utåt sett begränsad både avseende vilka anbudsgivare som finns och tidsfristen för att lämna anbud. Rättsläget får betraktas som oklart om en upphandlande myndighet får bjuda in ytterligare anbudsgivare i ett senare skede. Oavsett vad som gäller i den frågan kan det ifrågasättas om det skulle vara förenligt med likabehandlingsprincipen att bjuda in ytterligare anbudsgivare efter sista dag för anbud har passerat.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.