Till senaste kommentaren

År 2030 ska 60 procent av upphandlade livsmedel inom offentlig sektor vara ekologiska

År 2030 skall 60% av upphandlade livsmedel inom offentlig sektor vara ekologiska. Är det då volymen som räknas? Vilken målsättning finns för antal upphandlade artiklar?

Kommentarer

 • Hej,

  I prop. 2016/17:104, även kallad Livsmedelsstrategin, finns bland annat ambitioner för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska produkter.

  Ambitionen för offentlig sektor är att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska "utgöras" av certifierade ekologiska produkter år 2030. Rimligt att anta är att det gäller ekonomiskt värde då det ofta är lättare att mäta och jämföra mellan upphandlande myndigheter. Målet bör ses som en blocköverskridande politisk inriktning att förhålla sig till vid offentlig upphandling och inte som ett absolut mål i sig. Offentlig upphandling utpekas dock som en viktig funktion för att medverka till att nå samhällets övergripande mål för hållbar produktion och konsumtion som bland annat uttrycks i Sveriges åtagande inom ramen för FN:s Agenda 2030.

  Varje upphandlande myndighet ansvarar för sina egna anskaffningsprocesser och de produkter som upphandlas och beställs, men det tidigare inriktningsmålet på 25 procent ekologiskt i offentlig sektor har haft stor påverkan på ekologisk efterfrågan hos offentlig sektor.

  Uppdaterad: den 5 juni 2019

  Med vänlig hälsning
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.