Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

EKO-mål 60% år 2030

År 2030 skall 60% av upphandlade livsmedel inom offentlig sektor vara ekologiska. Är det då volymen som räknas? Vilken målsättning finns för antal upphandlade artiklar?

Kommentarer

 • Hej,

  I regeringens proposition 2016/17:104, även kallad Livsmedelsstrategin, finns bl.a. ambitioner för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska produkter.

  Ambitionen för offentlig sektor är att 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska "utgöras" av certifierade ekologiska produkter år 2030. Rimligt att anta är att det gäller ekonomiskt värde då det ofta är lättare att mäta och jämföra mellan upphandlande myndigheter. Målet bör ses som en blocköverskridande politisk inriktning att förhålla sig till vid offentlig upphandling och inte som ett absolut mål i sig. Offentlig upphandling utpekas dock som en viktig funktion för att medverka till att nå samhällets övergripande mål för hållbar produktion och konsumtion som bl.a. uttrycks i Sveriges åtagande inom ramen för FN:s Agenda 2030.

  Varje upphandlande myndighet ansvarar för sina egna anskaffningsprocesser och de produkter som upphandlas och beställs, men det tidigare inriktningsmålet på 25% ekologiskt i offentlig sektor har haft stor påverkan på ekologisk efterfrågan hos offentlig sektor.

  Med vänlig hälsning
  /Monica

   
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.