Till senaste kommentaren

Går det att ha en elektronisk auktion enligt LUK?

Är det med hänsyn till 19 kap. 3§ 2 st OSL, som enbart pekar ut uppgifter som avses i LOU, LUF och LUFS, överhuvudtaget möjligt att genomföra en elektronisk auktion avseende en tjänstekoncession?

mvh

Kommentarer

  • Hej Göran,

    Rättsläget får betraktas som oklart om 19 kap. 3 § andra stycket OSL utgör ett hinder för att genomföra en ”elektronisk auktion” vid upphandling av en tjänstekoncession enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). Det är oklart varför det aktuella undantaget från den absoluta sekretessen inte omfattar LUK.

    I den aktuella bestämmelsen finns en möjlighet att göra så att den absoluta sekretessen upphör innan ett beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Denna möjlighet är så kallad offentlig anbudsöppning (läs mer om detta i inlägget Regleras offentlig anbudsöppning i LOU?). I förarbetena anges emellertid att en förutsättning för offentlighet innan upphandlingen är avslutad är att samtliga anbud och erbjudanden offentliggörs samtidigt (prop. 2001/02:142 s. 31). Det är således oklart om det är möjligt att genomföra en ”elektronisk auktion” enligt LUK. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

    Med vänlig hälsning,
    Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.