Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Lagen om e-faktura vid upphandling börjar gälla 1 april 2019

Hej,

Lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling innehåller bestämmelser om fakturor som utfärdas till följd av offentlig upphandling. Vad menas med offentlig upphandling i detta avseende?

Är elektroniska fakturor obligatoriska även vid direktupphandling?

Kommentarer

 • Hej Hanna,

  Lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling börjar gälla den 1 april 2019.

  Vad den nya lagen omfattar framgår av dess 1 §: ”I denna lag finns bestämmelser om elektroniska fakturor som utfärdas till följd av offentlig upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

  Lagen om elektroniska fakturor omfattar alltså som huvudregel alla fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet till följd av en offentlig upphandling enligt LUFS, LOU, LUF eller LUK (se 1 och 4 §§ lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling).

  Av förarbetena framgår att lagen ska tillämpas på alla upphandlingsförfaranden, inklusive vid direktupphandlingar (se prop. 2017/18:153 s. 16). Även fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet till följd av en direktupphandling ska alltså utformas på det sätt som anges i den nya lagen.

  Uppdaterad: den 28 augusti 2018

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Hej.
  Som en uppföljning på detta, skulle jag vilja ha svar på om det gäller alla leverantörer, såväl svenska eller utländska?

  Min uppfattning är att det gäller alla.
  Henrik Möller
 • Hej Henrik,

  Ja, genom att kravet på elektronisk faktura kopplas till en upphandling enligt någon av upphandlingslagarna gäller den för alla leverantörer som deltar i en sådan upphandling (se 4 § lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling och prop. 2017/18:153 s. 22).

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Om en kommun köper in enstaka produkt av oss som leverantör på faktura 30dgr, via vår webb eller butik. Behövs då annat än pdf-faktura i mail?
  Eva
 • Hej Eva,

  Om köpet genomförs enligt någon av upphandlingslagarna (exempelvis en direktupphandling enligt LOU) så omfattas köpet av lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (lagen om e-faktura). En PDF-faktura är inte en elektronisk faktura enligt definitionen i lagen om e-faktura (se 2 §), vilket innebär att ni behöver skicka en annan form av faktura. Läs mer om detta på DIGG:s webbplats. Där framgår bland annat att leverantörer som sällan fakturerar offentlig sektor och inte vill anskaffa ett eget systemstöd bör fråga den upphandlande myndigheten eller enheten om den har en fakturaportal där leverantören manuellt kan skapa en elektronisk faktura.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Tack för svar.
  Så med andra ord om en myndighet lägger order på vår webb eller handlar i butik mot faktura så behöver vi säkerställa att vi kan fakturera i deras fakturaportal. Annars måste vi neka faktura och be om direktbetalning.
  Vi säljer till 90% till konsument
  Eva
 • Hej Eva,

  Det finns många metoder för att hantera transaktioner mellan en leverantör och en upphandlande myndighet eller enhet. Om en leverantör inte utfärdar någon faktura till en upphandlande myndighet eller enhet är naturligtvis inte lagen om e-faktura tillämplig.

  Om en upphandlande myndighet eller enhet betalar till en leverantör i förskott är det dock vanligt förekommande att leverantören i efterhand skickar ut en faktura där det framgår att betalning har erlagts. Rättstillämpningen får avgöra om denna faktura är att anse som en faktura i lagen om e-fakturas mening, eller om det snarare är att betrakta som ett kvitto.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Hej

  En följdfråga på ovanstående. Om jag tolkar informationen som finns på DIGG, https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/sa-forbereder-du-dig, så ska vi som upphandlande myndighet kunna ta emot elektroniska fakturor i lämpligt format.

  Men kan vi ställa ska-krav på att leverantören ska kunna skicka elektroniska fakturor efter den 1 april eller kan de fortsättningsvis skicka pappersfakturor som sedan skannas?
  Marcus
 • Hej Marcus,

  Frågor om fakturaformat och innehållet på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG:s) webbplats hänvisar vi till DIGG.

  Ni kan ställa obligatoriskt krav på att leverantören ska skicka elektroniska fakturor. Oavsett om en upphandlande myndighet ställer ett obligatoriskt krav eller inte är det från den 1 april 2019 inte möjligt för en leverantör att skicka pappersfakturor eller PDF-fakturor om lagen om e-faktura är tillämplig. Se svaren ovan för att läsa om när lagen om e-faktura är tillämplig.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.