Till senaste kommentaren

Elektroniska fakturor inom offentlig sektor från och med 1 april 2019

Hej!
Den 1 april 2019 träder den nya lagen "Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling" i kraft.

Försäkringskassan begär ersättning (fakturerar) kommuner och landsting för olika tjänster som de utför, där kommuner har upphandlingsansvaret eller landsting för vård där de har kostnadsansvaret. Kommuner upphandlar t.ex. personlig assistans från privata aktörer och Försäkringskassan ersätter kommunerna för dessa kostnader. Kommunerna ska däremot stå för kostnaden avseende de första 20 timmarna och för dessa fakturerar Försäkringskassan. Försäkringskassan är alltså inte upphandlande myndighet.

Berörs de fakturor som Försäkringskassan skickar till kommuner eller landsting gällande ovanstående av kravet på elektroniska fakturor från 1 april 2019.

Kan nämna, om det är till hjälp, att de i Försäkringskassans redovisning redovisas om bidrag (transfereringar). Ställde fråga till DIGG men de hänvisade till er.

Kommentarer

 • Hej Maria,

  Lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (lagen om e-faktura vid upphandling) är endast aktuell att tillämpa till följd av offentlig upphandling som påbörjats efter den 1 april 2019 enligt upphandlingslagarna (LOU, LUF, LUK eller LUFS).

  För att avgöra om kommunerna och landstingen i ditt exempel anses genomföra offentliga upphandlingar enligt någon av upphandlingslagarna behöver de göra en bedömning i det enskilda fallet. Försäkringskassan behöver i sin tur bedöma om den behöver följa lagen om e-faktura vid upphandling i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Det innebär att vi inte kan svara på din fråga. Generellt sett gäller följande enligt LOU.

  LOU gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt, se 1 kap. 2 § LOU. Bidragsgivning är som utgångspunkt inte upphandlingspliktigt. Elektroniska fakturor som utfärdas till följd av bidragsgivning omfattas därför som utgångspunkt inte av lagen om e-faktura vid upphandling. Konkurrensverket belyser gränsdragningsfrågan mellan bidrag och upphandling i tillsynsärendet dnr 24/2014, du kan även läsa informationen på Konkurrensverkets webbplats.

  Vi ger endast stöd inom e-fakturaområdet om det finns en koppling till offentlig upphandling. Övriga frågor om E-faktura hänvisar vi till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Läs mer om e-faktura till offentlig sektor på DIGG:s webbplats.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.