Till senaste kommentaren

Måste man ta emot anbud elektroniskt vid upphandling under tröskelvärdet?

Är det krav på att ta emot anbud elektroniskt för upphandling under tröskelvärde, även om det anges i förfrågan att anbud skall skickas per post?

Kommentarer

 • Hej Signe!

  En upphandlande myndighet och en leverantör ska använda elektroniska medel när de kommunicerar med varandra under en upphandling. Det är därmed ett krav att anbud ska lämnas in elektroniskt, förutsatt att det inte är frågan om vissa undantagssituationer.

  Undantag från kravet på elektronisk kommunikation kan exempelvis göras om de uppgifter som ska lämnas in är av särskilt känslig karaktär eller om det rör sig om arbetsprover som av naturliga skäl inte kan lämnas in elektroniskt. Om det med hänsyn till upphandlingens beskaffenhet inte är möjligt att använda något elektroniskt medel som är icke-diskriminerande och allmänt tillgängligt samt är möjligt att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara och sådan annan utrustning som används i allmänhet kan undantag från kravet också göras. En bedömning måste således göras i det enskilda fallet ifall det finns grund för att tillämpa något av undantagen.

  Vid upphandlingar under tröskelvärdet samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster, det vill säga icke direktivstyrda upphandlingar ska 12 kap. 1–9 §§ LOU tillämpas. Kravet på elektronisk kommunikation gäller dock inte vid direktupphandling.

  Källhänvisningar
  • 12 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandlande myndighet och en leverantör ska använda elektroniska medel när de kommunicerar med varandra under en upphandling
  • 12 kap. 2–5 §§ LOU samt prop. 2015/16:195 s. 1068–1070).
  • 19 kap. 2 § – vid upphandlingar under tröskelvärdet samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster, det vill säga icke direktivstyrda upphandlingar, ska 12 kap. 1–9 §§ LOU tillämpas
  • 19 kap. 16 § LOU – kravet på elektronisk kommunikation gäller inte vid direktupphandling.
  Uppdaterad: den 23 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.