Till senaste kommentaren

Tekniska specifikationer, behövs hänvisning till "eller likvärdig" efter varje hänvisning?

LOU kap 9 paragrafer 4 och 6.
Står visserligen uttryckligen, men måste orden "eller likvärdigt" läggas till efter varje hänvisning eller kan man ha en generell text om detta någonstans i upphandlingsdokumenten?

Kommentarer

  • Hej Per!

    Varje hänvisning till en sådan standard som nämns i 9 kap. 4 § lagen om offentlig upphandling (LOU) eller en hänvisning till visst fabrikat, varumärke, tillverkning, ursprung eller liknande enligt 9 kap. 6 § LOU ska enligt lagtexten följas av orden ”eller likvärdig”. Bestämmelserna återspeglar de grundläggande upphandlingsprinciperna som likabehandling och icke-diskriminering.

    Upphandlingsdokumenten ska vidare utformas enligt den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet. Principen innebär bland annat de uppställda kraven ska vara klara och tydliga och lämna minsta möjliga utrymme för tolkning. På så sätt ska alla leverantörer på ett enkelt sätt kunna förstå vilka krav som ställs. Är upphandlingsdokumenten inte förståeliga finns en risk att leverantörer avstår från att lämna anbud.

    Vänliga hälsningar
    Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.