Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Tekniska specifikationer, hänvisning till "eller likvärdig"

LOU kap 9 paragrafer 4 och 6.
Står visserligen uttryckligen, men måste orden "eller likvärdigt" läggas till efter varje hänvisning eller kan man ha en generell text om detta någonstans i upphandlingsdokumenten?

Kommentarer

  • Hej Per!

    Varje hänvisning till en sådan standard som nämns i 9 kap. 4 § LOU eller en hänvisning till visst fabrikat, varumärke, tillverkning, ursprung etc. enligt 9 kap. 6 § LOU ska enligt lagtexten följas av orden ”eller likvärdig”. Bestämmelserna återspeglar de grundläggande principerna som likabehandling och icke-diskriminering (se prop. 2015/16:195 del 2 s. 1044). Upphandlingsdokumenten ska vidare utformas enligt principen om öppenhet (se 4 kap 1 § LOU), dvs. de uppställda kraven ska vara klara och tydliga och lämna minsta möjliga utrymme för tolkning. På så sätt ska alla leverantörer på ett enkelt sätt kunna förstå vilka krav som ställs. Är upphandlingsdokumenten inte förståeliga finns en risk att leverantörer avstår från att lämna anbud.

    Vänliga hälsningar
    Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.