Till senaste kommentaren

Går det att ha både utförandeentreprenad och totalentreprenad i samma ramavtal?

Hej!

Jag ska upphandla ramavtal för el-arbete som omfattar underhålls-, reparations-, samt mindre om- och tillbyggnadsarbeten inom el, tele- och datainstallationsarbeten.

Upphandling överstiger inte tröskelvärdena för byggentreprenad och jag undrar om det finns några regler angående entreprenadform?

Är det fel att ha både totalentreprenad och utförandeentreprenad (AFD/AFC) i förfrågningsunderlag?

Hälsningar,

Paulina

Kommentarer

 • Hej,

  I inledningen av de allmänna bestämmelserna för både ABT 06 och AB 04 finns begreppsbestämningar med anmärkningar. I begreppsbestämningarna förklaras totalentreprenad som ”Entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande.” (vår fetstil). En liknande skrivning finns för utförandeentreprenad, ”Entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för projektering och entreprenören svarar för utförande” (vår fetstil).

  Mot den bakgrunden är det möjligt att ha både total- och utförandeentreprenad i upphandlingsdokumentet (tidigare förfrågningsunderlaget) för ramavtalet. Fördelen är att det ger beställaren möjlighet att avropa den entreprenadform som passar bäst för det enskilda avropet.  

  Det måste i så fall tydligt framgå av upphandlingsdokumenten för ramavtalet att det är möjligt att vid avropet använda sig av någon av entreprenadformerna, det vill säga att ha med både administrativa föreskrifterna för totalentreprenad respektive utförandeentreprenad och både standardavtalen ABT 06 respektive AB 04 i upphandlingsdokumenten för ramavtalet. I avropet ska det tydligt framgå vilken av entreprenadformerna som ska användas.

  Läs mer
  Vi har tidigare besvarat en liknande fråga i vår, se inlägget Får man ändra entreprenadform i ett ramavtal?.
   
  Med vänlig hälsning,
  Johanna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.