Till senaste kommentaren

Vad gäller om entreprenören inte uppfyller de tekniska kraven?

Hej.

Jag har stött på ett märkligt problem i en byggentreprenad där vi har ställt krav att leverantören ska ha den tekniska kompetens som krävs för entreprenaden(det framgår även av tekniska handlingar). De har tidigare utfört samma typ av entreprenader åt oss som beställare, jag var dock inte anställd vid den tiden.
De har utfört arbeten som strider mot EKS och eurokoderna som är verkställighetsföreskrifter till kraven på bärförmåga, stadga och beständighet i 8 kap. 4 §, punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900), PBL vilket innebär att det blir svårt att verifiera att 4 § i PBL uppfylls.

Jag har även haft en diskussion med entreprenören som intygar att de saknar den kompetens som krävs.

Entreprenaden är färdig om ca 1 ½ månad och då ska byggnaden stå klar och verksamheten ska flytta in.

Det känns mycket olustigt att ha hamnat i den här situationen.

Skulle vara intressant att få ett svar hur man hanterar det här, jag har varit verksam i branschen sen 70-talet och har aldrig varit med om något liknande tidigare.

Kommentarer

 • Hej Linnea,

  Upphandlingsmyndigheten gör inga bedömningar i enskilda fall utan ger endast generellt stöd om upphandlingsregelverket. Vi kan därför inte gå in på vilka eventuella konsekvenser som kan uppstå när PBL inte efterlevs.

  Om ni har ställt krav på att leverantörerna ska ha en viss teknisk och yrkesmässig kapacitet så ska leverantören ha det. Finns ett krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet ska de leverantörer som inte uppfyller detta krav inte ha gått vidare i anbudsprövningen.

  Vad som gäller då avtalsvillkoren i ett upphandlat avtal inte följs beror på vad som har avtalats. Det är alltså en avtalsrättslig fråga där svaret beror på hur avtalsvillkoren är formulerade. För att tolka ett avtal behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Det finns inget uttalat krav att upphandlande myndigheter ska följa upp avtal, men om en myndighet inte följer upp villkoren i avtalet kan det strida mot likabehandlingsprincipen.

  Läs mer
  Läs även gärna vår vägledning Avtalsförvaltning.

  Källhänvisning
  14 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - teknisk och yrkesmässig kapacitet

  Med vänlig hälsning,
  Klara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.