Till senaste kommentaren

Vilka databaser har information tillgänglig kostnadsfritt för myndigheterna (ESPD-formuläret)?

Efter varje a-fråga där ett nej svar krävs så följer en b-fråga om respektive information finns tillgänglig i EU-staters databaser. Jag har fått frågan av en leverantör som undrar vilka databaser som menas.

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
 myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Kommentarer

 • Hej Eva,

  Det bakomliggande kravet till texten är det som återfinns i 15 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling (LOU):
  En leverantör är inte skyldig att lämna in kompletterande dokument eller andra skriftliga bevis, om den upphandlande myndigheten
  1. redan har tillgång till materialet, eller
  2. själv har möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till intyg eller relevant information direkt med hjälp av elektroniska medel.
  Det är leverantören som i sin egenförsäkran ska upplysa den upphandlande myndigheten om var den kan hitta den aktuella informationen (och därmed uppfyller något av ovanstående krav). En upphandlande myndighet behöver alltså inte känna till vilka databaser som avses i det enskilda fallet i förväg.

  Läs mer om detta på s. 32 i vår vägledning ESPD-systemet som finns publicerad på vår webbplats.

  Läs mer
  Vidare har en liknande fråga ställts av en leverantör och besvarats i inlägget ESPD - När finns kostnadsfri tillgång till information i en EU-medlemsstats databas?.

  Med vänlig hälsning
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.