Till senaste kommentaren

Åberopande av annat företags kapacitet vid egenförsäkran (ESPD)

Hej

Det företag som jag arbetar för ska vara den aktör som en distributör i Danmark ska ange som den som de "förlitar sig på ekonomiskt". Vi har fyllt i en egen ESPD och angivit att vi inte förlitar sig på någon annan, den ska distributören bifoga i anbudet. Räcker det?

Kommentarer

 • Hej!

  Vid anbudstillfället räcker det, under förutsättning att ni fyllt i all relevant information under följande delar i ESPD-formuläret:
  • del II avsnitt A och B,
  • del III,
  • del IV (endast avseende den kapacitet som ni åberopas för),
  • del V (endast om begränsningskriterier används i upphandlingen och dessa berör ert företag), och
  • del VI (endast om undertecknande krävs enligt upphandlingsdokumenten).
  Om den danska distributören vinner upphandlingen kommer dock den upphandlande myndigheten att kräva in ytterligare bevisning i ett senare skede (jfr 4 kap. 10 § och 15 kap. 4 § LOU). Bevisningen begärs då in för att säkerhetsställa att ni faktiskt ställt er ekonomiska kapacitet till förfogande på det sätt som ni tidigare bara preliminärt intygat i er egenförsäkran (ESPD).

  Upplever ni något som osäkert bör ni kontakta den upphandlande myndigheten.
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.