Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Inlämnande av egenförsäkran för underleverantörer i och med att Kommissionens webbtjänst stänger

Hur ska vi hantera frågan med inlämnande av ESPD för underleverantörer i och med att Europeiska kommissionens tjänst läggs ner? Det är uppenbara problem med att respektive underleverantör ska gå in via annonsen och påbörja skapandet av anbud i upphandlingssystemet, ladda ned ESPD för att sedan avbryta anbudsinlämningen och överlämna den till anbudsgivaren som ska bifoga denna fil i anbudet.

Kommentarer

 • Hej Eva,

  Vi förstår din fråga som att du undrar hur ett företag vars kapacitet åberopas ska skapa en egenförsäkran när EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär stänger ned i maj 2019.

  En leverantör som åberopar ett annat företags kapacitet ska ge in en separat egenförsäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas. För att leverantören ska kunna göra det måste den upphandlande organisationen tillhandahålla en möjlighet att skapa flera ESPD-formulär.

  En möjlighet att skapa flera ESPD-formulär kan finnas i den upphandlande organisationens upphandlingsverktyg. Men om en sådan lösning saknas måste istället den upphandlande organisationen själv erbjuda en sådan möjlighet. Det kan exempelvis det ske genom att den upphandlande organisationen tillhandahåller flera ESPD-formulär i Word-format eller pdf-format som den leverantör vars kapacitet åberopas kan fylla i. Oavsett upplägg måste den upphandlande organisationen tillhandahålla ett ESPD-formulär för att möjliggöra ingivandet av egenförsäkran från leverantören och eventuella företag vars kapacitet leverantören åberopar.

  Eftersom det finns en skyldighet att tillhandahålla ESPD-formulär i upphandlingar som omfattas av ESPD-systemet ska den ordning du beskriver inte behöva uppstå. Det kan vara en god idé att påtala denna skyldighet för den berörda upphandlande organisationen så att den tillhandahåller möjligheten att fylla i flera ESPD-formulär i upphandlingen.
   
  Källhänvisningar
  • 15 kap. 1 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om leverantören åberopar andra företags kapacitet, ska leverantörens försäkran åtföljas av en särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas
  • prop. 2015/16:195 s. 769 – ur skyldigheten att godta en egenförsäkran följer enligt Upphandlingsmyndigheten att upphandlande myndigheter, vid upphandlingar som omfattas av ESPD-systemet, måste tillhandahålla ett ESPD-formulär för att möjliggöra ingivandet av en egenförsäkran.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.