Till senaste kommentaren

Återanvändning av egenförsäkran (ESPD)

Hej,

Till vem måste en tidigare ESPD ha lämnats för att kunna godtas enligt 15 kap 2 § 2 st?

Måste man som upphandlande myndighet godkänna en ESPD som inlämnats till annan UM (preliminärt i annat EU-land)?

Kommentarer

 • Hej!

  En leverantör kan via Kommissionens webbtjänst spara ned sin egenförsäkran (ESPD) i en ESPD-datafil. I de olika upphandlingsverktyg som finns tillgängliga på den svenska marknaden har denna funktionalitet kommit olika långt i utvecklingen. Det är möjligheten att vid upphandlingar återanvända en tidigare sparad ESPD-datafil som 15 kap. 2 § andra stycket LOU reglerar.

  Till vem som en tidigare ingiven egenförsäkran har lämnats har ingen betydelse. Det avgörande är att leverantören sparat ned sin egenförsäkran i ett format (XML är det nuvarande formatet) som gör den möjlig att återanvända.

  Initiativet att återanvända en egenförsäkran ligger hos leverantören. En upphandlande myndighet behöver inte inhämta egenförsäkringar som getts in i upphandlingar för andra upphandlande myndigheter.

  Möjligheten att återanvända en egenförsäkran bör användas med försiktighet. Ett fullständigt återanvändande förutsätter att kraven i den nya upphandlingen är exakt desamma som i den tidigare upphandlingen, vilket även regeringen påpekar i förarbetena till LOU. Dessutom kan omständigheterna bakom de uppgifter som leverantören lämnat i en tidigare egenförsäkran ha ändrats.

  Upphandlingsmyndigheten ser främst användning för denna möjlighet i samband med förnyade konkurrensutsättningar, se vår vägledning ESPD-systemet avsnitt 2.2.2. I denna situation är det den upphandlande myndigheten som frivilligt tar initiativet till att återanvända egenförsäkringarna.

  Med vänlig hälsning,
  Robin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.