Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

ESPD: krav på ESPD samt nationella uteslutningsgrunder (Del III D)

1) Kan vi i upphandlingar över tröskelvärden välja att endast tillämpa ESPD för samtliga anbudsgivare? Eller måste vi erbjuda dem att kunna svara på "klassiskt sätt"? Dvs: måste vi erbjuda två olika alternativ i upphandlingar? Att använda två alternativ innebär som vi ser det många risker och problem..

2) I ESPD anges "nationella uteslutningsgrunder", kan vi radera avsnittet från ESPD eftersom sådana saknas i svensk lagstiftning?

Kommentarer

 • Hej Malin!

  Krav på ingivande av ESPD 

  Jag ser inget hinder mot att den upphandlande myndigheten ställer som krav i en upphandling att samtliga leverantörer ska ge in en ESPD. Det är dessutom så LOU-direktivet förstås i en rad andra medlemsstater i EU (dvs. som att myndigheten ska kräva att alla leverantörer ger in ESPD).

  Däremot kan man möjligen fundera på om det vore oproportionerligt att förkasta anbudet från en leverantör som istället för det preliminära beviset i form av ESPD direkt ger in de slutliga bevisen (de kompletterande dokumenten) tillsammans med sitt anbud eller sin ansökan (åtminstone under förutsättning att de bevis som istället lämnas in uppfyller såväl materiella som formella krav som myndigheten har ställt på bevisen i upphandlingen).

  Nationella uteslutningsgrunder

  Det är riktigt att Sverige inte har fastställt några nationella uteslutningsgrunder på det sätt ESPD-förordningen tillåter. Det finns emellertid fler avsnitt i standardformuläret som kommer sakna relevans i enskilda upphandlingar i Sverige. Detta gäller t.ex. information om leverantören har registrerats i en förteckning över godkända leverantörer (Del II A) och information avseende Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare (Del V).

  Enligt 15 kap. 2 § första stycket LOU ska den egna försäkran "lämnas i det standardformulär som Europeiska kommissionen". Jag tror man generellt ska vara försiktig med att redigera detta standardformuläret och anpassa det till den enskilda upphandlingen. För det första kan ju sådan redigering få till följd att den egna försäkran inte längre anses lämnas i det fastställda standardformuläret. Vidare kan det vara svårt att förutse konsekvenserna av att redigera i standardformuläret på detta sätt, särskilt vid gränsöverskridande upphandlingar. Dessutom har leverantörer enligt 15 kap. 2 § andra stycket LOU rätt att ge in en ESPD som har lämnats i en tidigare upphandling om leverantören bekräftar att den fortfarande är korrekt.
  Henrik

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy