Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Att lämna in egenförsäkran (ESPD) i en norsk upphandling

Hej

Oslo kommun kräver att vi lämnar ESPD i en upphandling.
Då ska jag på flera ställen, gällande uteslutning, svara på frågan:

Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Svaret bör ju vara JA för ett svenskt företag, men vilka register ska jag hänvisa till? Det kan ju inte vara rimligt att varje företagare ska behöva sitta och söka vilka register och vilka koder som ska användas. Kan ni förse mig med denna information eller finns den redan tillgänglig på eran hemsida? Jag hittar den inte.

Kommentarer

 • Hej!
  • I Sverige finns det ingen kostnadsfri databas att hänvisa till avseende uteslutningsgrunderna som anges i Del III A: Skäl som rör fällande dom i brottmål.
   Du ska därför lämna Nej-rutan ikryssad.

  • I Sverige finns det ingen kostnadsfri databas att hänvisa till avseende de frivilliga uteslutningsgrunderna i Del III C: Skäl som rör insolvens, intressekonflikter eller allvarliga fel i yrkesutövningen.
   Du ska därför lämna Nej-rutorna ikryssade.

  • I Sverige kan du avseende uteslutningsgrunden i Del III B: Skäl som rör åsidosättande av skyldigheter att betala skatter eller sociala avgifter hänvisa till Skatteverkets blankett SKV4820.
   Om du vill hänvisa till Skatteverket kryssar du i Ja-rutan och fyller i följande.
   Webbadress: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4820.4.6efe6285127ab4f1d2580003966.html?q=skv4820
   Kod: (Det finns ingen kod som du ska ange)
   Utfärdare: Skatteverket

  • I Sverige kan du avseende kvalificeringskravet i Del VI A Inskrivning i handelsregister hänvisa till bolagsverkets register.
   Om du vill hänvisa till Bolagsverket kryssar du i Ja-rutan och fyller i följande.
   Webbadress: https://foretagsfakta.bolagsverket.se/fpl-dft-ext-web/home.seam?cid=743233 
   Kod: (Det finns ingen kod som du ska ange)
   Utfärdare: Bolagsverket
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.