Till senaste kommentaren

ESPD-formuläret: Antal personer ledningsfunktion hos den ekonomiska aktören

Hej!

I ESPD finns följande skrivelse;
"Antal personer ledningsfunktion hos den ekonomiska aktören under de senaste tre åren".

Finns det några riktlinjer kring vad som ska ses som ledningsfunktion?

Kommentarer

  • Hej!

    För upphandlingar som omfattas av ESPD-systemet finns i LOU en lista över vilken utredning en upphandlande myndighet får begära in för att kontrollera att en leverantör lever upp till de krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet som ställts i en upphandling (se 15 kap. 11 § punkterna 1–12 LOU). Listan är alltså inte en uppräkning av tillåtna kvalificeringskrav utan en lista över vilken utredning en upphandlande myndighet får begära in för att kontrollera uppfyllandet av uppställda kvalificeringskrav. Frågan i ESPD-formuläret som du har funderingar kring är en spegling av den utredning som anges under punkt nio i denna lista.

    Aktuell fråga i ESPD-formuläret måste alltså var kopplat till ett kvalificeringskrav i upphandlingen. Svaret på din fråga bör framgå av detta kvalificeringskrav i upphandlingsdokumenten. Om svaret inte framgår av kvalificeringskravet bör du kontakta den upphandlande myndigheten med hjälp av frågor och svarsfunktionen.
    Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.