Till senaste kommentaren

Måste man lämna in en egenförsäkran (ESPD) även vid omvänd utvärdering?

Hej,

Försvinner en leverantörs skyldighet att antingen ge in en egenförsäkran eller samtliga bevis som efterfrågas i upphandlingsdokumenten i samband med anbudet om man använder sig av omvänd anbudsprövning enligt 4 kap. 12 § LOU?

Kommentarer

  • Hej!

    Nej, det gör den inte. En leverantörs skyldighet att ge in antingen en egenförsäkran eller samtliga bevis som efterfrågas i upphandlingsdokumenten i samband med anbudet eller anbudsförsäkran försvinner inte för att man använder sig av omvänd anbudsprövning enligt 4 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU).

    Källhänvisningar
    4 kap. 12 § och 4 kap. 10 § punkterna 2–3 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelserna om omvänd anbudsprövning reglerar endast i vilken ordning kontrollen av bevisen ska ske i förhållande till utvärderingen av anbud, inte när bevisen ska lämnas in.
    Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.