Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilka bevis får vi begära in från leverantörer i andra länder i upphandling över tröskelvärdena?

Hej,
I vägledningen om ESPD-systemet skriver ni i avsnitt 8.8.1,

"I Sverige finns bestämmelsen att en upphandlande myndighet själv ska inhämta bevis avseende skatter och socialförsäkringsavgifter direkt från Skatteverket, men den gäller numera endast vid upphandlingar enligt 19 kap. LOU. För direktivstyrda upphandlingar finns dock en ny regel i 15 kap. 5 § punkt 2 LOU som innebär att en upphandlande myndighet inte får begära in bevis som den har kostnadsfri och direkt tillgång till (se avsnitt 8.7.2). Att begära ut uppgifter med hjälp av SKV 4820 eller ”E-transport” är kostnadsfritt för den upphandlande myndigheten."

Här kan man förstå att svenska anbudsgivare därför skulle behandlas annorlunda jämfört med utländska. Min fråga är då, hur kan man veta (om man inte frågar) att vi som upphandlande myndighet inte på motsvarande sätt kan få tillgång till och erhålla den efterfrågade informationen/bevis kostnadsfritt också från utländska myndigheter?

Kommentarer

 • Hej!

  Svenska och utländska leverantörer kan i vissa fall behandlas olika om det anses sakligt motiverat.

  Reglerna vid upphandlingar över tröskelvärdet, det vill säga när ESPD-systemets regler blir tillämpliga, framgår av 15 kap. LOU. Vid sådana upphandlingar finns det två sätt på vilket ni kan ta reda på om ett bevis finns tillgängligt kostnadsfritt och direkt i ett annat EU-land.

  1. Leverantören kan själv uppmärksamma er på att så är fallet genom att i sin egenförsäkran (ESPD) svara JA på frågan: "Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?".

  2. Alternativt kan ni själva kontrollera tillgängligheten av ett visst bevis genom en slagning i databasen e-Certis: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search

  Läs mer om användningen av e-Certis i vårt tidigare inlägg: Samma prioritetsordning för bevis för uteslutningsgrunderna för svenska och utländska anbudsgivare?.

  Vår vägledning ESPD-systemet återfinns på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 27 juli 2018
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.