Till senaste kommentaren

ESPD-formuläret - vilka svar frågar man efter?

Hej,

ESPD-bilagan är i vissa upphandlingar ett krav att bifoga till anbudet. När vi i våras var kontakt med både upphandlande myndigheter samt även Upphandlingsmyndigheten för att reda ut vad det egentligen var man efterfrågade i vissa frågeställningar, så fick jag till svar att "vi tror ni ska fylla i" eller "vi tror att de avser". Ingen visste egentligen inte säkert. De guider som vi hittar informerar bara om hur man fyller i, men inga exempel finns på vilken information man efterfrågar.

Till exempel:
- Deltar den ekonomiska aktören i upphandlingsförfarandet tillsammans med andra aktörer? FRÅGA: avser man som konsortium, eller om vi har underleverantörer, annat?

- Uteslutningsgrunderna: Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för myndigheterna i en EU-medlemsstats databas? FRÅGA: Ja det finns det säkert hos till exempel Polis, skattemyndighet eller dylikt, men då efterfrågas webbadress och kod som vi som aktör inte har någon aning om.

- Endast i de fall upphandlingen är reserverad: Är den ekonomiska aktören en skyddad verkstad, ett ”socialt företag” eller kommer den att fullgöra avtalet inom ramen för program för skyddad anställning? FRÅGA: reserverad ... skyddad verkstad ... Vad avses?

Ni behöver självklart inte besvara ovan frågor här men finns det någon bra guide som också exemplifierar vilken information det är som man efterfrågar?

Kommentarer

 • Hej!

  Vi förstår din frustration. För att besvara dessa frågor har vi bland annat tagit fram vägledningen ESPD-systemet och steg-för-steg guiden för EU-kommissionens webbtjänst för ESPD. De frågor som inte besvaras i vägledningen har med stor sannolikhet behandlats i Frågeportalen, se under taggarna  ESPD-systemet och  Egenförsäkran. Nedan besvarar vi dina frågor, och hänvisar till relevanta inlägg.

  Deltar den ekonomiska aktören i upphandlingsförfarandet tillsammans med andra aktörer. Avser man som konsortium, eller om vi har underleverantörer, annat?
  En leverantör ska svara ”Ja” på denna fråga endast om den lämnar anbud som en del av en ”grupp av leverantörer”, i den mening som avses i 4 kap. 5 § LOU (en grupp av leverantörer kan ibland kallas för konsortium). Vid ett sådant gemensamt deltagande i upphandlingen ska samtliga leverantörer ge in en separat egenförsäkran. Denna information finns även att läsa i vår steg-för-steg guide.

  Användandet av underleverantör ska inte anges här. Hur information om underleverantörer vars kapacitet åberopas ska hanteras kan du läsa om i inläggen ESPD-systemet och åberopande av annans kapacitet, krävs separat egenförsäkran?, Åberopande av annat företags kapacitet vid egenförsäkran (ESPD) och/eller Kvalificeringskrav: andra företags kapacitet. Hur information om underleverantörer vars kapacitet inte åberopas ska hanteras kan du läsa om i inlägget Ska underleverantörer vars kapacitet leverantören inte åberopar anges i ESPD-formuläret?.

  Angående uteslutningsgrunderna: ”Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?” Hur har man som leverantör en aning om vad som avses?
  En leverantör som med sitt anbud lämnat in en egenförsäkran är normalt skyldig att inkomma med slutliga bevis innan tilldelning kan ske (se 15 kap. 4 § och 4 kap. 10 § LOU). För de fall en upphandlande myndighet kan få tillgång till sådana bevis kostnadsfritt och direkt med elektroniska medel är det dock istället den upphandlande myndigheten som är skyldig att inhämta beviset enligt 15 kap. 5 § LOU. Det är denna bestämmelse i 15 kap. 5 § LOU som frågan i ESPD-formuläret relaterar till. I Sverige finns det relativt få bevis som uppfyller dessa två krav.

  Hur en leverantör lämpligen kan fylla i ESPD-formuläret för att uppmärksamma en upphandlande myndighet på att den är skyldig att inhämta vissa bevis själv finner du i inläggen Att lämna in egenförsäkran (ESPD) i en norsk upphandling och ESPD - När finns kostnadsfri tillgång till information i en EU-medlemsstats databas?.

  Närmare beträffande de efterfrågade koderna kan det konstateras att ESPD-formuläret inte är anpassat efter varje lands unika förutsättningar. Möjligheten att lämna en kod har tagits med för att i vissa EU-länder kan en leverantör genom att lämna en kod öppna upp elektroniska register som tillåter den upphandlande myndigheter att kontrollera uppgifter som annars skulle varit otillgängliga. Något sådant system finns inte i Sverige.

  ”Endast i de fall upphandlingen är reserverad: Är den ekonomiska aktören en skyddad verkstad, ett ”socialt företag” eller kommer den att fullgöra avtalet inom ramen för program för skyddad anställning?” Vad avses?
  En leverantör behöver endast svara på denna fråga om aktuell upphandling genomförs som en reserverad upphandling i enlighet med 4 kap. 18 § LOU.

  Uppdaterad: den 24 april 2019
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.