Till senaste kommentaren

Hur hanterar vi ESPD-formulärets frivilliga delar i upphandlingsverktyg?

När man använder sig av EU-kommissionens webtjänst för ESPD kan man välja att kryssa i/ur de frivilliga delarna. Vi använder oss nu av Tendsigns integrerade ESPD vilken har samtliga frågor/delar i sig. Visst måste jag kunna ta bort de frågor jag ej avser att ha med i den enskilda upphandlingen? Eller måste samtliga frågor ändå redovisas men att vi anger vilka vi ej avser att kräva bevisning för?

Kommentarer

 • Hej Kristin,

  Det kan vara bra att känna till att Kommissionens webbtjänst för ESPD-formuläret har stängts ned sedan i början av maj 2019. Läs mer om detta på vår webbplats.

  Jag kan inte uttala mig om hur olika funktioner ska användas i det upphandlingsverktyg ni har. Om du upplever något som oklart i verktyget bör du ta kontakt med supportfunktionen för det specifika verktyget, i ert fall Visma TendSign.

  Det är ett rimligt antagande, särskilt om det eventuellt framgår av ert avtal med den aktuella upphandlingsverktygsleverantören. Notera dock att vissa frågor i standardformuläret är obligatoriska att besvara vilket innebär att dessa alltid ska finnas med i ESPD-formuläret.

  Upphandlingsmyndigheten har i vägledningen ESPD-systemet lämnat råd om att irrelevanta delar av standardformuläret helt kan utelämnas i ESPD-formuläret. Exempelvis del V skulle kunna utformas på ett sådant sätt att den enbart visas för leverantörer när begränsningskriterier faktiskt ställts upp i den aktuella upphandlingen (se Upphandlingsmyndighetens vägledning ESPD-systemet s. 26).

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.