Till senaste kommentaren

Ska etableringskostnader beaktas vid uppskattningen av upphandlingens värde?

Hej,

Vid hyra av till exempel containrar som ligger inom gränsen för direktupphandling men som kräver lite förarbete så kallad etableringskostnad samt en avetableringskostnad vid hyrestidens slut, är detta kostnader som man måste ta hänsyn till när man beräknar värdet på det hela och vilken form av upphandling man ska välja.

Kommentarer

 • Hej,

  Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. Det avgörande är med andra ord om den upphandlande myndigheten ska betala för etablerings- och avetableringskostnaderna i det beskrivna scenariot.  
   
  En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå upphandlingslagstiftningen. Till exempel att dela upp upphandlingen i en del som innefattar hyran och en del som innefattar etablerings- och avetableringskostnaden bara för att komma under gränsen för direktupphandling. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten dessutom beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret. Vi har en interaktiv vägledning som du kan ta hjälp av här.

  Om det visar sig att kostnaden för kontraktet kommer att överstiga direktupphandlingsgränsen finns det ett antal förfaranden att välja mellan. Val av förfarande beror bland annat på avtalets värde samt, om det är fråga om en tjänst, vilken typ av tjänst som ska upphandlas. Det kan du läsa mer om det på vår webbplats.

  Hälsningar
  Nina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.