Till senaste kommentaren

Vad händer när kommunen har skrivit fel företagsnamn i tilldelningsbeslutet?

Hej!
Undertecknad har som underkonsult till ett annat företag lämnat ett anbud till en kommun gällande personalutveckling/utbildning. Det var vi och ett annan företag som lämnade anbudet, och det andra företaget var några tusenlappar billigare samt bedömdes ha beskrivit tjänsten bäst. Företaget som vann är ett enmansföretag som har sitt säte långt ifrån kommunen ifråga, och vi ifrågasatte om de var kapabla att leverera. Då meddelar kommunen att de registrerat fel företag som anbudsgivare och att de nu registrerat "rätt" företag (dvs ett annat företag) som "vinnare" av anbudet. Min kollega och jag, som lämnade det andra anbudet, undrar självklart om man får göra så: att ange att ett företag vunnit anbudet, sen säga att man reggat "fel" företag och därefter byta ut den första "vinnaren" till en annan "vinnare"?

Kommentarer

 • Hej Pia,

  Tilldelningsbeslut är vanligtvis inte bindande om inte en civilrättslig bundenhet har uppstått. Om civilrättslig bundenhet har uppstått i ert fall eller inte kan vi inte svara på, men det beror på hur den upphandlande myndigheten formulerar upphandlingsdokumenten och tilldelningsbeslutet. Förutsatt att civilrättslig bundenhet inte har uppstått så kan kommunen återta, ändra eller rätta tilldelningsbeslutet om det visar sig vara felaktigt. Dras tilldelningsbeslutet tillbaka eller ändras på annat sätt, innebär det att ett nytt tilldelningsbeslut meddelas varvid en ny avtalsspärr börjar löpa.

  Om avtal har ingåtts med ett företag som angett fel företagsnamn i sitt anbud kan det under vissa förutsättningar vara möjligt att ändra i avtalet till rätt företagsnamn om förutsättningarna för denna ändring är tillåten enligt LOU. Om en sådan ändring skulle vara tillåten eller inte får avgöras i varje enskilt fall.

  Läs mer
  För mer information om tilldelningsbeslut och civilrättslig bundenhet, vänligen se inlägget Kan ett tilldelningsbeslut vara bindande för den upphandlande myndigheten? Se även vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal för en utförligt redogörelse för möjligheterna att ändra i kontrakt och ramavtal.

  Källhänvisning 
  17 kap. 8-14 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tillåtna ändringar för kontrakt och ramavtal

  Uppdaterad: den 1 mars 2019

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.