Till senaste kommentaren

När ska krav ställas på att fordon ska uppfylla emissionskraven enligt euroklass Euro 5?

Hej,

För vilka typer av fordon är följande krav relevant att ställa (KravID: 10467: 1) Fordonet ska uppfylla emissionskraven enligt Euro 5. Det jag undrar är om samtliga fordon har en euroklass även el-, gas- eller hybridbilar etc.?

Med vänlig hälsning

Linda

Kommentarer

 • Hej Linda,

  Alla nya personbilar som registreras i Sverige ska uppfylla Euro 5 respektive 6. För tunga fordon gäller Euro V respektive VI.

  Euroklasserna är främst för förbränningsmotorer och reglerar maximalt tillåtna nivåer av luftföroreningar som koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar. Utsläpp av koldioxid (CO2) ingår inte. El, hybrid och laddhybrid ingår men har egna specifika klasser under Euro 6. Om man i en upphandling frågar efter enbart Euro 5 eller 6 kan den uppfyllas av elbilar, hybrider och laddhybrider men även av dieselbilar. Vill man ha enbart någon av dem ska det anges.

  Information om olika miljöfordon hittar du på: https://www.miljofordon.se/bilar/soek-bil/.

  Uppdaterad: den 13 november 2018

  Med vänlig hälsning
  Heini-Marja Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.