Till senaste kommentaren

Kommissionens definition av små och medelstora företag

Numer ska i efterannonsen framgå hur många små och medelstora företag som inkom med anbud. När vi tittar på kommissionens definitioner av små och medelstora företag finner vi:

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/leverantor/SME/

Hur klassificeras företag som avseende antal anställda hamnar i en klassificering och avseende nettoomsättning och balansomslutning hamnar i en annan klassificering, eller andra kombinationer där de inte faller inom ramen för en klassificering för samtliga tre delar? Vad är det som styr klassificeringen?

Kommentarer

 • Hej Nina,

  Kriterierna årsomsättning och balansomslutning är alternativa i förhållande till varandra vid definitionen av SME-företag.

  Definition av små och medelstora företag (SMF, kallas även SME-företag)
  Rättskällan vid klassificering av företag är Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag. Sammanfattningsvis definieras mikroföretag, små företag och medelstora företag enligt följande.

  Mikroföretag: företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner euro.
  Små företag: företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.
  Medelstora företag: företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

  För att ett företag ska definieras som en viss typ av företag behöver kriterierna enligt ovan vara uppfyllda. Om ett företag inte uppfyller kriterierna för någon av definitionerna är företaget inte ett mikroföretag, små företag eller medelstora företag.

  Läs mer
  Läs även inlägget Hur definieras små- och medelstora företag (SMF)? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 10 oktober 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.