Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Extern remiss och dialog vid förhandlat förfarande (LUF)

Hej!

Jag har två frågor (oberoende av varandra) om vad som gäller vid ett förhandlat förfarande enligt LUF;

1 Är det möjligt att efter prekvalificering av anbudssökande skicka ut upphandlingsunderlaget på extern remiss till kvalificerade leverantörer?

2 Är det möjligt att efter prekvalificering av anbudssökande och innan upphandlingsunderlaget är utskickat, ha enskilda dialogmöten med de kvalificerade leverantörerna? Syftet med de enskilda mötena är att få in information kring kravnivåer, produktlösningar osv. Självklart ges alla kvalificerade leverantörer samma möjlighet med samma frågor och allting dokumenteras.

Tack på förhand,

Kommentarer

 • Hej Alicia,

  Svaret nedan avser upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

  1. En förutsättning för att kunna skicka ut upphandlingsdokumenten på extern remiss är att upphandlingen inte är annonserad. Det bör vara möjligt att skicka ut upphandlingsdokumenten på extern remiss till de leverantörer som omfattas av kvalificeringssystemet, på samma sätt som upphandlingsdokumenten skulle kunna skickas ut på extern remiss till vilken leverantör som helst.

  En upphandlande enhet som har ett kvalificeringssystem kan bjuda in de leverantörer som är kvalificerade i systemet att komma in med anbud. Väljer den upphandlande enheten att använda kvalificeringssystemet kan enheten endast bjuda in de leverantörer som är kvalificerade att ingå i systemet. Prekvalificeringen i sig garanterar dock inte en slutlig kvalificering för en viss upphandling som senare annonseras i systemet.

  Om ni inte använder er av ett kvalificeringssystem blir bedömningen en annan, eftersom det inom ramen för ett förhandlat förfarande är det inte tillåtet att ha en sådan dialog med leverantörerna efter de har kvalificerat sig till steg två, men innan de har lämnat anbud. Detta är dock möjligt i förfarandet konkurrenspräglad dialog (se 6 kap. 13–18 §§ LUF). Det kan vara lämpligt att genomföra upphandlingen genom en konkurrenspräglad dialog istället för ett förhandlat förfarande om det finns ett behov av dialog under upphandlingen.

  2. Även svaret på din andra fråga beror på om ni använder er av ett kvalificeringssystem eller inte. Använder ni er av ett sådant system är den enskilda upphandlingen ännu inte påbörjad, vilket innebär att det inte finns några hinder mot att föra dialog genom enskilda möten.

  Använder ni er inte av ett kvalificeringssystem är förfarandet konkurrenspräglad dialog mer lämpligt att använda för att kunna ha den typen av dialogmöten. Dialogen ska föras individuellt mellan den upphandlande enheten och varje enskild dialogdeltagare och endast avse den deltagarens förslag och lösning. Den upphandlande myndigheten ska således diskutera med respektive dialogdeltagare om det som är relevant för dennes lösning. Eftersom upphandlingen är påbörjad råder absolut anbudssekretess (se 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att anbudssökandena inte ska ha kännedom om varandras deltagande i upphandlingen. Den absoluta anbudssekretessen har införts i syfte att förhindra anbudskarteller (se prop. 2001/02:142 s. 55 med hänvisningar).

  Läs mer
  Läs även vad som gäller vid motsvarande situation vid upphandling enligt LOU i inlägget extern remiss vid förhandlat förfarande med föregående annonsering i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 13 juni 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.