Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Extern remiss vid förhandlat förfarande med föregående annonsering

Hej,

Är det möjligt vid förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt LOU efter steg 1, kvalificering av anbudssökande skicka ut upphandlingsdokument på extern remiss innan steg 2 till de anbudssökande som kvalificerade sig och kommer bli inbjudan till att lämna anbud i steg 2?
 
Om man kan skicka ut en extern remiss får man dessutom i samband med extern remiss ha enskilda dialogmöten med de kvalificerade anbudssökande?

Syftet med de enskilda mötena är att få in information kring kravnivåer, produktlösningar osv. Självklart ges alla kvalificerade leverantörer samma möjlighet med samma frågor och allting dokumenteras.

Med vänliga hälsningar
Elin

Kommentarer

 • Hej Elin,

  En förutsättning för att kunna skicka ut upphandlingsdokumenten på extern remiss är att upphandlingen inte är annonserad.

  I ett förhandlat förfarande med föregående annonsering är det inte tillåtet att ha en dialog med leverantörerna efter de har kvalificerat sig till steg två, men innan de har lämnat anbud. Med dialog avser vi här dialog under pågående upphandlingsförfarande i den mening som framgår av bestämmelserna om dialog i en konkurrenspräglad dialog (se 6 kap. 20–25 LOU). Dialog är inte samma sak som förhandling i upphandlingsrättslig mening. I ett förhandlar förfarande med föregående annonsering är det tillåtet att förhandla. Vad förhandlingarna får omfatta är dock begränsat, se inlägget Vad får man förhandla om enligt LOU? i vår Frågeportal.

  Det är dock möjligt att ha dialog på det sätt du beskriver i ditt exempel i förfarandet konkurrenspräglad dialog. Det kan vara lämpligt att genomföra upphandlingen genom en konkurrenspräglad dialog istället för ett förhandlat förfarande om det finns ett behov av dialog för att exempelvis precisera tekniska specifikationer under upphandlingens gång.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Hej
  Vad grundar du detta på i LOU?
  I ett förhandlat förfarande med föregående annonsering är det inte tillåtet att ha en dialog med leverantörerna efter de har kvalificerat sig till steg två, men innan de har lämnat anbud.
  Med vänlig hälsning
  Sylve
  Sylve Gunnarsson
 • Hej Sylve,

  Vi grundar det på att det inte finns någon uttrycklig bestämmelse som tillåter dialog i ett förhandlat förfarande med föregående annonsering. Såvitt vi känner till finns inget i förarbetena eller praxis som tyder på att dialog skulle vara tillåtet i ett förhandlat förfarande med föregående annonsering. Tvärtom tyder allt på att det ska vara en skillnad mellan förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog i LOU.

  Ytterligare ett argument som talar emot möjligheten till dialog är att det finns omständigheter som tyder på att samtliga upphandlingsdokument ska vara tillgängliga redan i första steget i tvåstegsförfarande, se mer i inlägget Måste all dokumentation vara med i steg 1 vid selektivt förfarande?. Den sistnämnda frågan har dock inte prövats i EU-domstolen eller i någon av våra nationella förvaltningsdomstolar.

  Överväger en upphandlande myndighet att genomföra en dialog i ett förfarandena förhandlat förfarande med föregående annonsering kan det vara lämpligt att utreda om det finns rättsliga förutsättningar för ett sådant agerande.

  Vill en upphandlande myndighet ha en dialog med leverantörerna på marknaden utan att genomföra en konkurrenspräglad dialog bör detta ske innan det formella upphandlingsförfarandet är påbörjat. Detta eftersom utrymmet för dialog är stort i det skedet av inköpsprocessen. Läs mer om tidig dialog på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.