Till senaste kommentaren

Kan en underleverantör fakturera direkt till den upphandlande myndigheten?

Hej!

Kan en underleverantör fakturera direkt till en kommun? Dvs Ramavtal tecknas med leverantör A. Leverantör B som är utsedd underleverantör i anbud och ramavtal utför stora delar av tjänsterna. Leverantör B fakturerar sina tjänster direkt till kommunen för sina tjänster och Leverantör A för sina.

Finns det något hinder för en sådan lösning?

Kommentarer

 • Hej Lars-Erik,

  Vi ser inga uppenbara hinder mot ett sådant upplägg under förutsättning att det framgår av avtalet mellan den upphandlande myndigheten och leverantören att det ska ske. Till exempel kan det framgå av avtalet att den upphandlande myndigheten tillåter att leverantören säljer sina fakturor till tredje part, så kallad factoring. Eftersom det inte finns något avtal mellan den upphandlande myndigheten och underleverantören så bör det framgå av fakturan vilket avtal som fakturan är kopplad till för att underlätta myndighetens uppföljning av exempelvis avtalet, avtalstrohet och genomförda direktupphandlingar utanför avtal.

  Källhänvisningar
  Beaktandesats 78 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – indirekt stöd för att det kan vara möjligt med upplägg med direktbetalning till underleverantörer.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Hej Gustav,

  Om det inte framgår något i avtalet gällande Factoring (att huvudleverantören kan sälja sina fakturor till tredje part). Är det fortfarande ansett vara utan hinder till ett sådant upplägg? Om det anses vara hinder, finns det något sätt att komma runt det?

  Tack på förhand!
  Kenny
 • Hej Kenny,

  Fordringar kan i allmänhet överlåtas utan gäldenärens medgivande. Undantag från denna huvudregel görs endast när särskilda omständigheter föreligger. En sådan omständighet kan vara att parterna har avtalat om att överlåtelse inte får ske. Även om det inte framgår något i ett avtal gällande factoring kan det finnas andra villkor i avtalet som utgör ett hinder för ett sådant upplägg. Ett exempel är om det av avtalet framgår att leverantören endast får anlita underleverantörer om den upphandlande myndigheten godkänner det. En bedömning behöver göras i det enskilda fallet.

  Ett sätt att komma runt ett eventuellt hinder är att fråga den upphandlande myndigheten om den går med på att ändra avtalet genom att tillåta factoring.

  Läs mer
  Läs om ändringar av avtal på vår webbplats. Läs även vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal.

  Källhänvisningar
  Högsta Domstolens dom NJA 1993 s. 222 – enligt en civilrättslig grundsats finns i regel inte hinder mot byte av borgenär, undantag görs endast när särskilda omständigheter föreligger.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.