Till senaste kommentaren

Kan en underleverantör fakturera direkt till den upphandlande myndigheten?

Hej!

Kan en underleverantör fakturera direkt till en kommun? Dvs Ramavtal tecknas med leverantör A. Leverantör B som är utsedd underleverantör i anbud och ramavtal utför stora delar av tjänsterna. Leverantör B fakturerar sina tjänster direkt till kommunen för sina tjänster och Leverantör A för sina.

Finns det något hinder för en sådan lösning?

Kommentarer

 • Hej Lars-Erik,

  Vi ser inga uppenbara hinder mot ett sådant upplägg under förutsättning att det framgår av avtalet mellan den upphandlande myndigheten och leverantören att det ska ske. Till exempel kan det framgå av avtalet att den upphandlande myndigheten tillåter att leverantören säljer sina fakturor till tredje part, så kallad factoring. Eftersom det inte finns något avtal mellan den upphandlande myndigheten och underleverantören så bör det framgå av fakturan vilket avtal som fakturan är kopplad till för att underlätta myndighetens uppföljning av exempelvis avtalet, avtalstrohet och genomförda direktupphandlingar utanför avtal.

  Källhänvisningar
  Beaktandesats 78 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – indirekt stöd för att det kan vara möjligt med upplägg med direktbetalning till underleverantörer.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.